Skip to main content

Ako investujem do ETF

6.7.2019, investičné vzdelávanie

Moje dlhodobé investičné portfólio sa skladá z dvoch ETF, kopírujúcich akcie podielom 60% a dlhopisy zvyšnými 40%. Toto portfólio mi iba za prvých 6 mesiacov roka 2019 prinieslo zhodnotenie cez 11%.

Investujem do tohto portfólia pravidelne a v malom. Kvartálne po 500 až 600 euro. Všetko čo pritom urobím je každý kalendárny kvartál nakúpim zo svojho investičného účtu tú istú sadu aktív. Áno. Spravujem si toto portfólio sám, na vlastnom investičnom účte. Vďaka samostatnému investovaniu tak dokážem byť maximálne efektívny. Nákladovo. A náklady sú pri dlhodobom investovaní kľúčové.

Na grafe je vidno mesačnú výkonnosť môjho portfólia v porovnaní s indexmi, ktorých výkonnosť sa pomocou dvoch zvolených ETF v portfóliu snažím sledovať. Cieľom každého portfólio manažéra je totiž dosiahnuť čo možno najlepšie kopírovanie sledovaných indexov.

Na vlastnom portfóliu tak dokazujem výhodnosť podmienok nášho investičného účtu pre samostatných investorov, ktorých prostredníctvom možno tento cieľ preukázateľne dosiahnuť. Ako teda s vlastným investovaním začať?

Jednoducho, stačí odstrániť časté nesprávne asociácie spojené s investovaním. Tou najbežnejšou je mylná predstava potreby veľkého kapitálu pre investovanie. Opak je pravdou. Investujete preto aby ste kapitál vytvorili.

Všetko čo k tomu potrebujete sú i malé úspory a pravidelnosť v ich investovaní do efektívnej skladby aktív. Vďaka burzovo obchodovaným ETF fondom a investičnému účtu od TRM Broker to viete dosiahnuť.

Dôležitý je už potom iba čas a pravidelnosť. Čím dlhšie môžete pravidelne investovať, tým lepšiu priemernú cenu svojho portfólia a tým jeho budúcu výkonnosť dosiahnete.  Pri takomto investovaní nie je dôležité, či sú ceny na vrcholoch alebo nie. Dôležité je začať. A to čo najskôr.

Svoje vlastné portfólio si môžete postaviť úplne sami. Stačí nasledovať Ako postaviť vlastné portfólio v troch krokoch a začať sledovať naše novinky od TRIM Broker.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom

Všetky články

Pozrite si všetky články k investičnému vzdelávaniu

Investičné vzdelávanie

Novinky

Pozrite si zoznam všetkých noviniek u TRIM Broker

Novinky od TRIM Broker