Skip to main content

Sú ETF pre investorov nebezpečné?

(Tento článok je voľným prekladom článku "Are ETF dangerous?" od A. Dawidow, Vice President, Alternative Beta and Asset Allocation Strategist, Schwab Center for Financial Research) 

Tieto diverzifikované cenné papiere akcií, dlhopisov a iných aktív sú okolo nás už takmer 25 rokov. V porovnaní s inými cennými papiermi pomerne krátko. No za tú dobu spravujú iba v USA viac než 3 bilióny USD. Investori ich majú radi kvôli ich jednoduchému obchodovaniu a lacnej diverzifikácii.

No ich zdanlivá všade prítomnosť vyvoláva v radoch kritikov nervozitu. Viacerí z nich uviedli, že ETF robia trhy menej efektívne a posilňujú rast inak nevšimnuteľných akcií. Ďalší hovoria, že ETF podporujú „deprimovanú volatilitu“, teda jav znižovania výkyvu cien aktív, ktorá má potenciál explodovať v čase kríz.

Sú tieto obavy oprávnené? Tento článok sa na to pokúsi odpovedať.

1# Obava: ETF robia trhy menej efektívnymi

Mnohé ETF sú dizajnované k nasledovaniu príslušného indexu (porovnávací index, benchmark). Najčastejšie to dosahujú držbou rovnakwej skadby aktív ako sledovaný index.

Kopírujú tak presnú skladbu sledovaného indexu a svojvoľne ju nemenia. Hovoríme im preto pasívne ETF.  Ich správa je vďaka tomu podstatne lacnejšia (Viac v článku „Kvôli ETF podielové fondy neodpisujte“), čo umocňuje záujem predovšetkým zo strany investorov.

Avšak obava niektorých pozorovateľov tkvie práve v ich pasívnej správe. Tá totiž nakupuje aktíva bez ohľadu na ich cenu. Nerozlišujú tak medzi dobrým a zlým aktívom v sledovanom indexe.  

 

Prednáška v Košiciach 14.5.2018

Ako na investičné portfólio. Ukážky, rady a tipy ako postaviť vlastné investičné portfólio. Efektívne a nezávisle.

Registruj účasť

 

Pasívna správa tak dopomáha nadhodnocovať i také aktíva, ktoré by za iných okolností profesionálny investičný manažér nenakupoval.  Kritici pasívnych ETF tak tvrdia, že ničí „diverzitu“ trhu.

Odpoveď

Táto obava nie je na mieste. Na trhu totiž existuje veľké množstvo ETF s rozdielnou investičnou stratégiou. Ich zameranie nie je tak iba na indexy, ale i investičné štýly či zámery (segment, či kvalitu).

A napriek robustnému rastu záujmu o ETF, tie držia len čosi okolo 6% z celkového objemu amerického akciového trhu, zatiaľ čo podielové fondy takmer 23%. ETF z tohto pohľadu nie sú žiadnym extrémom.

#2  Obava: Automatizované obchodné systémy môžu viesť k prelomeniu ETF i trhu

Prelomenie ETF je stav, pri ktorom sa hodnota ETF odpúta od trhovej hodnoty jeho podkladových aktív. To sa môže stať obzvlášť pri výskyte tzv. „flash crash“ situácií na finančnom trhu. Svedkami takých sme boli v máji 2010 a auguste 2015.

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

V oboch prípadoch trhové nezrovnalosti pomýlili automatizované obchodné systémy, ktoré kvôli absencii cien vyhodnotili situáciu objednávkami na predaj významne pod skutočné ceny.

To viedlo k hlbokému prepadu cien ETF pod trhovú cenu jeho aktív. Za normálnych okolností by túto nerovnováhu využili autorizovaní participanti tvorbou a redemáciou ETF. To však v uvedených prípadoch nebolo možné.

Akciám, ktorých cena počas obchodného dňa prepadne o viac ako 10%, je podľa regulačných pravidiel pozastavené ich obchodovanie do konca príslušného dňa. Z toho dôvodu nebolo možné tieto rozdiely arbitrážami vyrovnať. A tak cena dotknutých ETF klesla podstatne nižšie než cena akcií, ktoré tieto ETF sledovali (kopírovalo).

Odpoveď

Prelomenie ETF je dočasný stav, ktorý sa zvykne odstrániť v priebehu nasledujúcich hodín či nasledujúceho obchodného dňa. Dlhodobých investorov preto táto hrozba nemusí vyrušovať.

To samozrejme za predpokladu, že nepoužívajú objednávky na automatický predaj ETF v prípade poklesu ceny pod určenú úroveň (Stop-loss). Takéto objednávky zväčša používajú krátkodobý „špekulanti“, nie investori. Prelomenie je preto hrozou pre intradenných obchodníkov, nie však pre dlhodobých investorov.

#3 Obava: ETF sú ľahko obchodovateľné, no ich podkladové aktíva nemusia

Niektorí investori sa nesprávne domnievajú, že vysoká likvidita ETF zaručuje dostatočnú likviditu i na podkladových aktívach. To však nie je možné dosiahnuť pri každom ETF.

Odpoveď

Likvidita ETF je závislá od likvidity podkladových aktív, ktoré ETF sleduje. Ak nakupujeme ETF, ktoré svojou skladbou sleduje akcie kapitálovo veľkých firiem (napr. S&P 500), obavu o likviditu ETF fondu mať nemusíme.

Ak však investujeme do ETF sledujúceho akcie slabšieho trhového segmentu a budeme mať záujem o odpredaj či nadobúdanie takýchto ETF v čase dočasne prevládajúcich trhových turbulencií, potom musíme počítať s horšími podmienkami (cenami).

Avšak horšia likvidita ETF, zameraných na menej likvidné aktíva, nie je rizikovým faktorom pre dlhodobých investorov. Tým totiž neprekáža, ak nákup či predaj svojich ETF odložia o deň či dva neskôr, pokiaľ turbulencie neodznejú.

Ako teda k ETF pristupovať?

ETF ponúka lacnú diverzifikáciu, čím priťahujú čoraz väčšiu pozornosť. Nedomnievame sa však, že by tie boli vo svojej podstate nebezpečné. Napriek tomu odporúčame pri nich dodržiavať pár pravidiel:

  1. Pokiaľ možno sa vyhýbať ich predaju v čase trhových kríz. Extrémna volatilita nemá zväčša dlhé trvanie a tak predávať v čase paniky vedie iba k stratám.
  2. Používajte limitné príkzay. Sú to príkazy na nákup alebo predaj iba za Vami stanovenú cenu alebo lepšiu, nie však horšiu. Iste, tieto typy objednávok sa tak nemusia vykonať (nedostatok likvidity) avšak zabránia obchodom na neželaných cenách.
  3. Vyhýbajte sa obchodovaniu v čase tesne po otvorení a tesne pred zatvorením trhu. V týchto časoch likvidita nie je dostatočná, čo sa prejavuje vyššou volatilitou ceny.

No a keďže podstata rizík ETF je nám už jasnejšia, náš ďalší článok z vlákna „investičné témy“ na tému kedy lepšie investovať do podielových fondov a kedy naopak do ETF nemusí zostať nepochopenou. Čo myslíte?

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.