Skip to main content

Analytici varujú pred falošnou stabilitou.

Investičný týždenník

Index S&P 500 ($2 940) zaznamenal v týždni svoje nové historické maximá, dosahujúc 24% rast od svojich decembrových miním. Tohto týždňový rast mainstream pripisuje lepším výsledkom spoločností za prvý kvartál. Efekt prekvapivo lepších HDP za 1Q z USA (3,2% vs. 2% očakávaným) rýchlo pominul, keď za rastom stál predovšetkým rast zásob zatiaľ čo slabé tempo rastu osobnej spotreby sklamalo.

Silné kvartálne čísla vykázal predovšetkým Microsoft, ktorého trhová kapitalizácia presiahla v týždni 1 bilión USD, katapultujúc NASDAQ. Hlavné dôvody silného rastu akciového trhu v tomto roku však vidíme v niečom inom:

 • Upokojenie obchodných pnutí medzi USA a Čínou s pravdepodobným skorým konsenzom na novej obchodnej dohode;
 •  
 • Odklon FEDu od zámeru ďalšieho navršovania sadzieb v tomto roku, vyvolávajúc špekulácie o dôvodoch tohto kroku (odklon od inflačného cielenia k ekonomickému rastu alebo strata nezávislosti FEDu? – D. Trump a jeho slovné prenášanie zodpovednosti za tempo rastu na prísnu monetárnu politiku FEDu);
 •  
 • Pokračujúce mohutné spätné odkupy akcií, ktoré podľa indexu S&P 500 Buybacks dosiahli v 1Q roka nové rekordné maximá;
 •  
 • Nízky výnos bezpečnejších aktív (vládnych dlhopisov);
 •  
 • Stimuly čínskej vlády cielené na zlepšenie úverového trhu a zastavenia spomaľovania tempa rastu čínskej ekonomiky.
 •  

A práve v otázke čínskych stimulov sme v tomto týždni zaznamenali zásadnú zmenu. Čínske politbyro reaguje na lepšie kvartálne HDP za 1Q roka citeľnou zmenou slovníka naznačujúcou odklon od stimulov cielených k zastaveniu poklesu tempa rastu späť k štrukturálnym reformám.

Boli to totiž očakávania zo stimulov, ktoré ťahali čínske akcie v tomto roku k 30% rastu. Čínske akcie tak na túto podstatnú zmenu rétoriky zareagovali najsilnejším týždenným výpredajom od októbra 2018.

Výkonnosť akciových indexov, zdroj: tradingeconomics.com
  CFD symbol t/t 12m
NASDAQ 100 IBUST100 1,78% 18,49%
S&P 500 IBUS500 1,10% 11,02%
DJI IBUS30 0,12% 9,85%
       
STOXX 50 IBEU50 -0,10% -0,52%
DAX IBDE30 0,65% -2,35%
FTSE 100 IBGB100 -1,26% -1,08%
IBEX 35 IBES35 -0,22% -4,76%

Popredný analytik Steen Jacobsen (šéf analytik Saxo Bank) vo svojom makro výhľade označil posledné kroky FEDu a čínskeho politbyra v kontexte s posledným zlepšením tvrdých makro dát za falošný signál. Citujúc „falošnú stabilitu“.

Paralelu k súčasnosti pri tom nachádza v roku 1998 (bankrot LTCM), kedy FED v panike na situáciu na finančnom trhu reagoval zmenou svojej monetárnej politiky (znížením úrokovej sadzby) v obave zo spomalenia ekonomického rastu.

Ten však dlhé mesiace pokračoval v raste ignorujúc mäkké dáta, aby sa tie na tých tvrdých prejavili až o 18 mesiacov neskôr. Nasledujúc silným prepadom akciového trhu. Šéf analytik Saxo Bank tak varuje pred podobným scenárom i v súčasnosti.

Situácia v Európe pri tom vyzerá veľmi podobne. Mäkké dáta v podobe predstihových prieskumov výrobných manažérov (PMI) poukazujú na narastajúce tempo poklesu, zatiaľ čo tvrdé dáta v podobe priemyselnej produkcie tempo poklesu od januára neustále znižujú.

Tvrdé dáta


source: tradingeconomics.com

Mäkké dáta


source: tradingeconomics.com

Táto divergencia medzi mäkkými a tvrdými dátami môže znamenať tak klesajúcu predikčnú schopnosť prieskumov, ale i veľmi dobre ilustrovať jav Steenom opísanej „falošnej stability“.

O to dôležitejšie je pre nás sledovať marcové dáta priemyselnej produkcie za marec, ktoré by sme mali poznať 14. mája. Túto divergenciu dobre dokresľujú i iné mäkké dáta z posledného týždňa, v ktorom nemecké IFO zaznamenali už siedmi pokles v rade za sebou.

Európske akcie mäkké dáta ignorovali i v tomto týždni. Rastúca divergencia medzi nimi a akciovým trhom tak vyvoláva opodstatnené obavy. Odhadnúť rast či pokles na to čas kedy sa tak má udiať je na finančnom trhu prakticky nemožné. Investičné špekulácie založené na takýchto odhadoch sú pre investorov zväčša veľmi drahým poučením pravosti tvrdenia prvej vety.

Pre tých z nás, ktorí majú možnosť na trh hľadieť optikou dekády či dvoch, nie je taktizovanie potrebné. Pri dlhodobom investovaní je totiž dôležitá pravidelnosť v investovaní a zotrvanie na trhu za každých okolností (viď neočakávaný rast akcií v 1Q roka 2019).

Pri nákladovo efektívnom samostatnom investovaní nás tak i prípadný prepad akciového trhu môže už o niekoľko rokov odmeniť exponenciálnym rastom hodnoty aktív. A to vďaka ich dokupovaniu v čase, kedy iní utekali. Skutočnou silou pri investovaní totiž nie je kapitál, ale čas, pravidelnosť a nákladová efektívnosť malých investícií.

TOP udalosti nasledujúceho týždňa, ktoré odporúčame sledovať:

 • v pondelok podnikateľskú dôveru v EZ a dáta osobnej spotreby z USA (viď slabé tempo v HDP za 1Q),
 • v utorok PMI výroby z Číny a inflačné čísla z Nemecka;
 • v stredu ISM výroby z USA a zasadanie FEDu k sadzbám;
 • vo štvrtok zasadanie BoE;
 • v piatok ISM služieb, nezamestnanosť a NFP z USA.

Zdroje: Bloomberg, Reuters

Autor: Martin Moravčík, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom