Skip to main content

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

„Junk“ dlhopisy. Investovanie či špekulácia?

Ratingová agentúra S&P Global vydala štatistiku zlyhania firemných dlhopisov za posledných 16 rokov v USA. Z nej vyplýva, že počas oboch amerických recesií 2001 (dot-com) a 2008 (Veľká finančná kríza) bol každý 10 korporátny dlhopis s neinvestičným ratingom „Junk“ v zlyhaní so splatením istiny.

Medzi takýmito emitentmi, označovaných „odpadom“, sú spoločnosti s miliardovými tržbami. „Junk“ emitenti boli v krízovom období až 400 násobne rizikovejší, ako ich bonitnejšia konkurencia s investičným stupňom kreditného ratingu.

S&P Global - štatistika zlyhaných firemných dlhov v USA od roku 2000

Rok Investičný stupeň (%) Neinvestičný stupeň (%)
2000 0,24 6,23
2001 0,23 9,87
2002 0,42 9,49
2007   0,91
2008 0,42 3,69
2009 0,33 9,89
Priemer 0,1 % 4,0 %

Priemer náhleho úpadku spoločností s ratingom investičného stupňa je za posledných 16 rokov takmer rovný nule, pričom nízke hodnoty úpadku historicky držia i počas krízových období (2000- 2003; 2008-2009). Spoločnosti s neinvestičným (špekulatívnom) ratingom sú naopak menej odolnými. Štatistika pri tom ukazuje, že sú až 400 násobne rizikovejšie než tie s investičným ratingom.

Pokiaľ nie je ekonomika v recesii, či kríze, nie je dôvod na paniku. Akonáhle sa však objaví, svoj dlh nie je schopný splatiť každý desiaty takýto emitent (viď rok 2001/2002/2009). Hon za výnosom tak môže mať razom trpkú príchuť.

A práve kreditné riziko je jedným z dôvodov, pre ktoré sa každý dlhopis správa počas recesie inak. Niektoré smerujú s cenou nadol rovnako ako akcie, iné svoju cenu držia, no diverzifikáciu k akciám tým neposkytnú. V takýchto obdobiach je totiž iba jeden kráľ. Ten najbonitnejší.

Ako teda pristupovať k dlhopisom z hľadiska kreditného rizika? Správnou identifikáciou zámeru a tým výberu správneho typu dlhopisov. Spoznaj dlhopisový trh a priprav svoj kapitál i na hrozbu zimného obdobia. Všetko podstatné nájdeš v našom novom Sprievodcovi investovaním do dlhopisov.

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu odporúčania pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce DAX (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom