Skip to main content

Recesia nevyrušuje pripravených

Dnes každý, kto vníma súčasnú situáciu na finančnom trhu aspoň trochu kritickejšou optikou, očakáva zmenu. A predovšetkým k horšiemu. Dôvodom má byť vyčerpanosť súčasného ekonomického cyklu i očakávané ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania.

Iste. Robiť veľké investičné rozhodnutia v takomto prostredí preto vyžaduje zvýšenú obozretnosť. Nie nadarmo sa hovorí, že s rastom majetku rastú i problémy.  Avšak neinvestovať kvôli obave z potenciálnej recesie nie je rozumné.

Keď menej je viac

Ak by sme sa k väčšiemu majetku dopracovali postupne procesom sporo-investovania, tieto obavy by sme mať vôbec nemuseli.

Vďaka pravidelnému a dlhodobému reinvestovaniu malých úspor do vlastného investičného portfólia už o niekoľko rokov získame to, čo sa jedno rázovým investíciám veľkého kapitálu podariť vôbec nemusí.

Robustné portfólio. Pravidelným a pokračujúcim dokupovaním jeho cenu neustále priemerujeme. A tak nás krátkodobé či strednodobé výkyvy cien aktív na finančnom trhu nemusia vyrušovať.

Pravidelnosť a čas

A všetko čo nám k tomu stačí je schopnosť usporiť čo i len niekoľko desiatok eur mesačne a za tie nakupovať cenné papiere. Pravidelne, dlhodobo a nákladovo efektívne. Nie je preto dôležité v akom stave sa trh nachádza, ale ako rýchlo s jeho tvorbou začneme.

Diverzifikácia

Tak jednoduchá a pritom nepochopená. Diverzifikácia totiž ponúka dlhodobým investorom jednoduché a efektívne riešenie ako bojovať s hrozbami krátkodobých či strednodobých prepadov cien aktív.

Vďaka burzovo obchodovaným fondom (ETF – Exchange Traded Funds), ktoré sú cennými papiermi, tak môžeme urobiť lacno a jednoducho.

ETF a portfólio

Nákupom jediného ETF tak získame expozíciu voči tisícom akcií, či dlhopisov z celého sveta. Ako si však vybrať kvalitné ETF, keď tých je viac než 7 tisíc?

Ak sa zameriame len na tie, ktoré spĺňajú základné kvalitatívne a regulačné kritériá s globálnym zameraním zistíme, že takých je sotva do tucta. Pre naše dlhodobé investičné portfólio sme z takých vybrali tieto dva.

iShares MSCI World EUR UCITS ETF (IWDA) - Tento ETF fond kopíruje svojou skladbou, s viac než 1.600 akcií z vyspelých krajín sveta, výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI World. S celkovými nákladmi za jeho správu vo výške 0,2% p.a. patrí vo svojej triede k najlacnejším.

SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI) - Fond obsahuje viac než 1100 akcií tak z rozvinutých krajín (developed) i rozvíjajúcich sa krajín (emerging) z celého sveta.

Vlastné portfólio

Budovať vlastné dlhodobé investičné portfólio nie je žiadna veda. Je to len vecou času a prístupu. Pozrite sa na to, ako sme svoje dlhodobé portfólio postavili my v TRIM Broker.

Ako na to?

Pozri si naše Dlhodobé investičné portfólio  (bezplatný e-book) s reálnou skladbou ETF fondov a východísk, na základe ktorých sme k danej skladbe dospeli, alebo sa rovno zúčastni našej bezplatnej Prednášky v Košiciach už 14.5.2018.

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Investičné portfólio

Pozrite sa na skladbu nášho investičného portfólia. Poskladali sme ho z globálnych ETF vrátane dlhopisovej zložky.

VIAC

Prednáška v Košiciach

Ako na investičné portfólio. Ukážky, rady a tipy ako postaviť vlastné investičné portfólio. Efektívne a nezávisle.

VIAC