Skip to main content

Recesia a akciový trh

Odhadnúť budúci prepad akciových trhov nie je jednoduché. Trhy totiž nikdy nenasledujú rovnaký scenár viac ako jeden krát. Odhadnúť vrchol akciového trhu je tak viac o odhade ľudských emócií a sentimentu ako o precizovaní vzorcov správania sa trhu.

A ľudia sú, prinajmenšom, nepredvídateľní. Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu akciám uškodiť. Avšak ekonomická kontrakcia (recesia) patrí podľa teórie k tým najpravdepodobnejším.

Keď recesiu vystrieda rast

Obava investorov z recesie je preto pochopiteľná. No pri dlhodobom investovaní netreba podceňovať efekt cyklov. A tie nepozostávajú iba z recesií.

Štatistika recesií v USA od Veľkej hospodárskej krízy (1929-1933) od National Bureau of Economic Research dobre ilustruje podstatu. Medián trvania každej z nich predstavoval 9 mesiacov, no následný cyklus ekonomického rastu viac než 4 roky.

Niet divu, že akciový trh i napriek všetkým týmto recesiám patrí k najlepším zhodnocovateľom investičného kapitálu.

Trh neopakuje starý scenár viac ako jeden krát

Mnoho investorov sa preto domnieva, že úspech investovania tkvie vo včasnom odhade začiatku nasledujúcej recesie. Štatistika od National Bureau of Economic Research však naznačuje, že ani táto vedomosť nemusí každému z nás pomôcť.

Štatistika zachytáva historickú výkonnosť indexu S&P 500 v období 6 mesiacov pred každou z recesií, počas jej trvania a v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov po jej skončení. Z nej badať, že trh v minulosti nenasledoval rovnaký scenár viac ako jeden krát.

V niektorých prípadoch akcie reagujú tak ako od nich očakáva teória, v predstihu. V ostatných oneskorene, ba dokonca pri niektorých na priebeh recesie opačne. Každé ekonomické a trhové prostredie je jedinečné. Očakávať preto, že sa nám podarí odhadnúť začiatok nasledujúcej recesie cez rovnaké vzorce, ktorými sme odhadli tú predošlú, nie je rozumné.

A nakoniec, aj keby sme vedomosťou o začiatku recesie disponovali, stále si nemôžeme byť istí reakciou akciového trhu na jej priebeh.

Ako sa zachovať?

To najlepšie čo v takejto situácii ako investori môžeme urobiť je postaviť portfólio dostatočne dobre diverzifikované. Paradoxne, táto úloha je významne jednoduchšia pre dlhodobých investorov, ktorí si svoje portfólio budujú pravidelne z malých úspor, než tých, ktorých väčší voľný kapitál tlačí k čo najrýchlejšej alokácii.

Budovať svoje vlastné dlhodobé investičné portfólio pri tom nie je veda. Nepotrebujeme k tomu žiaden závratný kapitál. Naopak. Takéto portfólio najlepšie tvoriť od prvých 600 eur a pokiaľ možno ho pravidelne navyšovať o svoje úspory.

Pri dlhodobom investovaní pravidelne sporíme a investujeme, čím nákupnú cenu svojho portfólia dlhodobo priemerujeme. Z dlhodobého hľadiska preto nie je dôležité, či prepad akciových trhov nastane dnes alebo zajtra, ale to ako rýchlo do nich vložíme prvú časť z úspor.

Či už sa jedná o portfólio pre deti alebo ako prilepšenie si k dôchodku, dokáže to každý, kto má možnosť tvoriť zo mzdy úspory podľa vlastného uváženia a je ochotný s nimi riskovať na finančnom trhu.

Jedno také sme zostavili pre seba. Dlhodobé globálne portfólio, zacielené na rast hodnoty majetku. Jeho skladbu neskrývame a ani nespoplatňujeme. Je voľne k dispozícii.

Zdroj: článok vznikol úpravou publikácie od autora Ben Carlson, zverejneného na bloomberg.com/view/articles/2017-08-03/don-t-try-to-predict-the-next-recession.

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Investičné portfólio

Pozrite sa na skladbu nášho investičného portfólia. Poskladali sme ho z globálnych ETF vrátane dlhopisovej zložky.

VIAC

Investičný účet

Oboznámte sa s výhodami investičného účtu cez TRIM Broker. Ponúkame efektívnu cestu pre vaše investičné portfólio.

VIAC