Skip to main content

Investičný účet

Investičný účet od TRIM Broker je reálna cesta k vyšším výnosom vášho portfólia

Nízke poplatky

Nástroje   TRIM Broker Konkurencia
    (poplatky) (poplatky)
Forex reálne devízové konverzie / spot medzibankový spot + 0,5pip, min. 5 USD spred + > 1 pip.
Akcie individuálne akcie 6 EUR/5 USD minimum min. 10 USD a viac
ETF individuálne ETF 6 EUR/5 USD minimum min. 10 USD a viac
Dlhopisy korporátne, vládne, municipality 0,15% min. 6 EUR, 0,2% min. 10 USD neponúkajú

Žiadne fixné náklady

  Investičný účet Konkurencia
  (TRIM Broker) (iní brokeri)
Poplatky za zriadenie účtu
Poplatky za vedenie účtu
Poplatky za výber z účtu (1x mesačne)
Poplatky za vedenie majetkového účtu
Poplatky za neaktivitu*

Vysoká efektívnosť

 

Spravujte si portfólio sám, pomocou nášho investičného účtu. Vďaka nízkym nákladom bude vaša budúca hodnota portfolia podstatne vyššia než u konkurencie.

Za samostatne spravované portfólio nikomu za jeho správu neplatíte. Všetko čo platíte je transakčný poplatok pri nákupe/predaji. (0,01$ za kus ETF z USA, minimálne 5$ za transakciu, alebo 0,12% z objemu európskych ETF, minimálne 6€ za transakciu).

Pozrite sa aký rozdiel v budúcej hodnote dosiahnete po 10. a 20. rokoch (pri priemernom simulovanom výnose 4% p.a. a ročnej úspore 1 000 € investovanej do portfólia začiatkom roka).


Jednoduchosť

Skladba dlhodobého portfólia by mala byť jednoduchá a dobre diverzifikovaná. Na tieto požiadavky dobre reflektujú burzovo obchodované fondy (ETF – Exchange Traded Funds).

Prostredníctvom investičného účtu od TRIM Broker máte online prístup k viac než 7 tisícom ETF po celom svete a desiatkam akciových búrz.

Pre nadobúdanie ETF v cudzej mene sú k dispozícii devízové konverzie za podmienok medzibankového spredu + 0,5 pip komisie (minimálne však 5 USD alebo ekvivalent v inej mene).

To všetko bez zaväzujúcich podmienok pravidelného investovania či sankcií. Inšpirujte sa skladbou a tvorbou nášho modelového sporo-investičného portfólia.


Online dostupnosť

Investičný účet máte prístupný online vďaka desktopovým, mobilným ale i webovým obchodným platformám (TWS alebo BASIC).

Vďaka nim môžete nakupovať i predávať svoje aktíva v portfóliu, sledovať jeho výkonnosť, vytvárať výpisy a prehľady z účtu, modelovať parametre portfólia kedykoľvek a kdekoľvek to budete potrebovať.

Prístup k účtu cez tieto obchodné platformy je chránený viacúrovňovým zabezpečením.


Bezpečnosť

Váš investičný účet cez TRIM Broker je vedený u najväčšej a najstaršej brokerskej spoločnosti na svete Interactive Brokers (ďalej iba „IB“). Tá spadá pod dohľad nielen americkej regulácie (SEC) ale i európskej (napr. FCA vo Veľkej Británii).

Hotovosť a cenné papiere klientov sú uložené na oddelených účtoch od účtu brokera. Vďaka SIPC sú aktíva poistené do výšky $500 000 a vďaka britskému garančnému fondu FSCS je hotovosť krytá do £50 000. Každý účet je naviac komerčne poistený až do výšky $30 000 000 u poisťovne Lloyds.

Prístup k účtu je chránený viacúrovňovým zabezpečením a výber z účtu je možný len na meno majiteľa účtu.

Našu činnosť vykonávame ako viazaný agent (regulovaný ČNB) pre najväčšieho sprostredkovateľa pre IB na svete, spoločnosť LYNX B.V. (regulovaný obchodník s cennými papiermi s centrálou v Holandsku a pobočkou v Českej republike).

Prípadné ukončenie činnosti TRIM Broker alebo LYNX nemá na váš investičný účet, či jeho majetok a hotovosť, žiaden vplyv.


Daňová výhodnosť

Ak doba od nadobudnutia cenných papierov (ETF, akcie obchodované na burze) do ich predaja presiahne 12 kalendárnych mesiacov (v ČR 3 roky), výnos z ich predaja fyzickou osobou je oslobodený od dane.

Ak rovnako investujete do ETF, ktoré dividendy akumulujú (tak ako ETF v našom modelovom portfóliu), vyhýbate sa i povinnosti uvádzať tieto dividendy v ročnom daňovom priznaní (bez ohľadu na to, že väčšina týchto dividend sa vypláca už zrazená o zrážkovú daň).

Investovaním do ETF s akumuláciou dividend a ich dlhodobou držbou zvyšujete nákladovú efektivitu portfólia a významne znižujete administratívnu náročnosť jeho správy.


s 24/7 podporou

Na finančnom trhu pôsobíme viac než 15 rokov. Mnoho sme videli, mnohým pomohli, no mnohému sa i priučili.

Naučili sme sa, že pomocnú ruku treba podať vtedy, keď to najviac potrebujete.

Bez ohľadu na víkend, sviatok či pracovné voľno, dovoláte sa k nám s prípadným dotazom kedykoľvek to budete potrebovať 24/7.

Sme totiž vašou pomocnou rukou na finančnom trhu.