Skip to main content

MARŽOVÝ ÚČET

obchodovaním na maržovom účte od TRIM Broker vám prináša:

NÍZKE NÁKLADY

Nízke poplatky i spredy, bez poplatkov za účet či neaktivitu.

ONLINE

Platformy TWS alebo BASIC bezplatne. API na externé SW.

VŠETKY TRHY

Prístup na 100 trhov z 24 krajín, burzových i OTC nástrojov.

24/7 PODPOROU

S podporou od TRIM Broker kedykoľvek to potrebujete.

Marža a pákový efekt

Prostredníctvom maržového účtu (hotovostný účet) získavate možnosť obchodovať nielen s maržovými burzovými (Futures, Opcie) i neburzovými (OTC: CFD, Forex) nástrojmi ale i nakupovať indiviuálne akcie či ETF na pôžičku od Interactive Brokers.

A preto, na rozdieľ od investičného účtu (cash account), sa takéto účty aplikuje automatický likvidačný limit v prípade poklesu zostatkovej hodnotz účtu pod 2.000 USD. Odporúčaný minimálny vklad pre maržový účet predstavuje 5.000 USD, ideálne však 10.000 USD.

Max. páka pre forex 33:1
Max. páka pre CFD na indexy 15:1, min. 10:1
Max. páka pre CFD na kov 15:1 zlato, 8:1 striebro
Max. páka pre pôžičky na akcie a ETF 2:1 iba pre dlhé pozície

Nízke poplatky

Z jediného účtu máte prístup k viac ako 100 trhom z 24 krajín sveta.

Bez poplatkov za neaktivitu, zriadenie či vedenie obchodného účtu, s bezplatným výberom (1x mesačne).Forex s medzibankovým spredom (+0,5 pip, min. 5 USD), Futures s 3 EUR na kontrak a stranu bez minimálnych komisií, CFD na s 0,05% komisiou z objemu a 5 USD min, či akcie a ETF s 5 EUR min. kom.

Žiadne poplatky za vedenie majetkového účtu, či dodatočných burzových alebo regulačných poplatkov pri burzovo obchodovaných nástrojoch. Všetky sme pre vás zahrnuli do jediného poplatku.

Nástroje Odvodené nástroje Cena
Forex reálne devízové konverzie / spot medzibankový spot + 0,5pip, min. 5 USD
Futures jednoduché futures 3 EUR/4 USD kontrakt a strana
  futures spredy  
  opčné futures  
Opcie na akcie a ETF 6 EUR/5 USD minimum
  na futures 3 EUR/4 USD kontrakt a strana
CFD na indexy 0,05% z objemu, min. 5 USD / 6 EUR
  na kovy 0,05% z objemu, min. 5 USD
Akcie individuálne akcie 6 EUR/5 USD minimum
ETF individuálne ETF 6 EUR/5 USD minimum
Dlhopisy korporátne, vládne, municipality 0,15% min. 6 EUR, 0,2% min. 10 USD
Účet Poplatky
Zriadenie a vedenie účtu X
Custody poplatky X
Štiepenie akcií X
Výplata akciových dividend X
Vklad na účet X
Výber z obchodného účtu v EUR 1x za kal. mesiac = 0, inak 8 EUR
Výber z obchodného účtu v USD 1x za kal. mesiac = 0, inak 10 USD
Výber z obchodného účtu v CZK 1x za kal. mesiac = 0, inak 300 CZK
Poplatok za neaktivitu X, pokiaľ hodnota účtu (hotovosť + cenné papiere) > 1.000 USD. Inak 1 USD.

Online platformy

Maržový účet máte prístupný online vďaka desktopovým, mobilným ale i webovým obchodným platformám (TWS alebo BASIC).

Vďaka nim môžete nakupovať i predávať, sledovať výkonnosť, vytvárať výpisy a prehľady z účtu, používať grafy s technickou analýzou kedykoľvek to budete potrebovať z jedného miesta.

Prístup k účtu cez tieto obchodné platformy je chránený viacúrovňovým zabezpečením.


Bezpečnosť

Váš investičný účet cez TRIM Broker je vedený u najväčšej a najstaršej brokerskej spoločnosti na svete Interactive Brokers (ďalej iba „IB“). Tá spadá pod dohľad nielen americkej regulácie (SEC) ale i európskej (napr. FCA vo Veľkej Británii).

Hotovosť a cenné papiere klientov sú uložené na oddelených účtoch od účtu brokera. Vďaka SIPC sú cenné papiaere na účte poistené do výšky $250 000, hotovosť na účte samostatne do výšky $250 000 a vďaka britskému garančnému fondu FSCS je hotovosť krytá do £50 000.

Každý účet je naviac komerčne poistený až do výšky $30 000 000 u poisťovne Lloyds. Garancie sa však nevzťahujú na otvorené derivátové (maržové pozície).

Našu činnosť vykonávame ako viazaný agent (regulovaný ČNB) pre najväčšieho sprostredkovateľa pre IB na svete, spoločnosť LYNX B.V. (regulovaný obchodník s cennými papiermi s centrálou v Holandsku a pobočkou v Českej republike).

Prípadné ukončenie činnosti TRIM Broker alebo LYNX nemá na váš investičný účet, či jeho majetok a hotovosť, žiaden vplyv.


24/7 podporou

Na finančnom trhu pôsobíme viac než 15 rokov. Mnoho sme videli, mnohým pomohli, no mnohému sa i priučili.

Naučili sme sa, že pomocnú ruku treba podať vtedy, keď to najviac potrebujete.

Bez ohľadu na víkend, sviatok či pracovné voľno, dovoláte sa k nám s prípadným dotazom kedykoľvek to budete potrebovať 24/7.

Sme totiž vašou pomocnou rukou na finančnom trhu.