Skip to main content

Investičný a obchodný účet

vyberte si typ účtu podľa vašich preferencií

Porovnanie účtov
  Investičný účet Obchodný účet
  (cash account) (margin account)
Akcie
ETF
Dlhopisy
Devízy 1:1
Futures
Opcie
CFD
Akcie a Forex na pôžičku*
Platformy TWS a BASIC 0 USD < 2.000 USD
Level likvidácie pozícií**
Zmena typu účtu***
Možnosť otorenia ďalšieho účtu
Paper trading účet (demo) k reálnemu účtu
Odporúčaný minimálny vklad 2.000 EUR > 5.000 EUR
Minimálny vek pre otvorenie účtu 18 21

Obchodný účet

Obchodný účet (margin account) umožňuje obchodovať i maržové nástroje (Futures, CFD), pričom ponúka obchodníkom pôžičku (od brokera) pre nadobúdanie akcií ako aj devíz (forex)*. Tento typ účtu má preto zabudovaný mechanizmus likvidácie pozícií na účte, pokiaľ disponibilný zostatok účtu (hotovosť + cenné papiere) klesne pod 2.000 USD**. Tento typ účtu nie je neskôr možné zmeniť na investičný typ (cash account)***. 

Investičný účet

Investičný účet (cash account) je ideálnym typom účtu pre samostatných investorov. Neumožňuje investovať do pákovaných (maržových) nástrojov a neponúka pôžičku. Na tomto účte možno nadobúdať cenné papiere (Akcie, ETF, Dlhopisy) bez predaja na krátko a vykonávať devízové konverzie za medzibankových podmienok. Tento typ účtu je možné zmeniť na "maržový", no späť už nie.

Ochrana vkladov a majetku
  Investičný účet Obchodný účet
  (cash account) (margin account)
Garančný fond SIPC (USA) a FSCS (UK)
> na hotovosť
> na držané cenné papiere (akcie,ETF, dlhopisy)
> na otvorené maržové pozície -
Výška garančného fondu SIPC $500 000 $500 000
> na hotovosť $250 000 $250 000
> na cenné papiere $250 000 $250 000
Vhodnosť účtu investor obchodník (trader)

Bezpečnosť

Účty pre vás vedieme u renomovaného partnera Interactive Brokers (UK), spadajúci pod dohľad celosvetovo rešpektovaných autorít SEC (USA) i FCA (UK), poskytujúc nadštandardné zabezpečenie majetku i hotovosti našich klientov (SIPC do $500 000), s možnosťou uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Materská spoločnosť Interactive Brokers (USA) disponuje s viac než $6 mld. vlastným kapitálom.

Demo účet

Simulovaný obchodný účet sa zriaďuje k ostrému účtu bez ohľadu na typ účtu. Každý klient tak aktiváciou ostrého účtu získava prístup k neobmedzenému simulovanému účtu (paper trading account). Paper trading účet je poskytovaný bez obmedzení či podmieňovania k jeho prístupu obchodnou aktivitou na ostrom účte.