Skip to main content

FINANČNÝ TRH

Investorom a obchodníkom na finančnom trhu ponúkame prístup na všetky významné finančné trhy cez zástup finančných nástrojov. Nie každý je pre váš zámer vhodným. Pomôžeme vám. Ukážeme, aké nástroje si vybrať a aké podmienky ponúkame. Stačí si vybrať trh, na ktorom hodláte svoj zámer realizovať.  

Forex

Fx (menové páry) umožňujeme obchodovať pomocou viacerých nástrojov. Cez spotový medzibankový trh „Spot FX“ (ECN princíp), cez Futures na forex (vrátane Fut. Spredov a Opcií na Futures), alebo pomocou ETF zameraných na forex. Viac o Forexe.

Komodity

S komoditami môžete obchodovať prostredníctvom Futures na vybrané komodity (vrátane Futures Spredov a Opcií na tieto Futures),  alebo cez CFD na kovy. Pe investorov sú okrem Futures k dispozícii aj ETF/ETC na komodity z desiatok búrz z celého sveta. Viac o komoditách.

Akciové indexy

Indexy umožňujeme obchodovať v podobe CFD ako aj Futures (vrátane Spredov a Opcií na Futures). Investorom sú k dispozícii ETF na akciové indexy z celého sveta. Viac o indexoch.

Akcie a ETF

S akciami môžete obchodovať prostredníctvom CFD alebo Futures na jednotlivé akcie, no k dispozícii sú samozrejme i skutočné burzové akcie z viac než 100 búrz z celého sveta.vrátane opcií na akcie a ETF. Viac o akciách a ETF.

Dlhopisový trh

Prístup k viac než 35tis. dlhopisov z USA, Kanady a Európy, vrátane dlhopisových ETF. Od vládnych, cez korporátne až k municipálnym. Ich vyhľadávanie uľahčí pokročilý vyhľadávač dlhopisov (Bond Screener) priamo v platforme a bezplatne. Viac o dlhopisovom trhu.