Skip to main content

ETF - EXCHANGE TRADED FUNDS

ETF sú odpoveďou na nákladnú aktívnu správu investícií, výkonnostne zaostávajúcou za tou pasívnou.

ETF (z angl. „Exchange Traded Funds“) predstavujú podiely fondov obchodované na burze. To znamená, že spájajú výhody podielových fondov (malý objem vstupnej investície) s výhodami produktov obchodovaných na burze (flexibilné a rýchle ocenenie podielu). Základné výhody ETF:

JEDNODUCHOSŤ

nakúpenie portfólia zloženého zo stoviek akcií nebolo nikdy jednoduchšie

EFEKTÍVNOSŤ

Lacný spôsob investovania, nízke poplatky za správu ETF

DIVERZIFIKÁCIA

prístup k rôznym typom podkladových aktív (akcie, dlhopisy, komodity), regiónom ako aj rôznym iným parametrom investícií

TRANSPARENTNOSŤ

investor môže vidieť skladbu fondu v akomkoľvek momente

FLEXIBILITA

ETF obchodované na burze môžu byť obchodované kedykoľvek počas dňa, pričom sú oceňované kontinuálne, teda vždy adekvátne reflektujú cenu podkladového aktíva

LIKVIDITA

možnosť zobchodovať aj väčšie objemy investícií

ETF ponúkajú jednoduchý spôsob, ako získať expozíciu voči preferovanej triede aktív prostredníctvom jedného nástroja a zároveň využívať výhody diverzifikácie, transparentnosti a nízkych poplatkov.