Skip to main content

OTVORTE ÚČET

a získajte neobmedzený paper trading účet k tomu

Otvorením reálneho obchodného účtu u LYNX/TRIM Broker získate zároveň neobmedzený prístup k "paper trading" účtu. "Paper trading" účet funguje na systéme fiktívneho obchodného účtu. Na rozdiel od bežných DEMO verzií "paper trading" účet umožňuje zdieľať živé dáta z reálneho účtu, nemá žiadne obmedzenia vo využívaní správy účtu, grafov a špecifických modulov platformy TWS. Pre jeho získanie stačí zriadiť živý účet, vykonať naň prvý vklad (stačí minimálny) a svoj "paper trading" účet môžete využívať na neobmedzenú dobu úplne bezplatne a bez ďalších podmienok. Neplatíte pri tom žiadne poplatky za neaktivitu na živom obchodnom účte, pokiaľ hodnota majetku na reálnom účte presahuje minimálne 1.000 USD.


TYPY ÚČTOV

v online žiadosti si môžete vybrať hotovostný alebo maržový typ účtu

Maržový účet

Pokiaľ máte záujem obchodovať produkty v podobe opcií, futures, CFD a forex, potrebujete otvoriť tzv. maržový účet. Minimálna výška hodnoty účtu (vrátane hotovosti a majetku portfólia) musí byť minimálne $2 000. Pokiaľ sa portfólio nachádza pod týmto minimom, nie je možné realizovať obchody, dokiaľ sa stav účtu nenavýši na $2 000. V opačnom prípade bude na účte možné obchodovať iba s cennými papiermi.

Hotovostný účet

Účet, na ktorom je možné obchodovať iba s cennými papiermi (akcie, ETF, dlhopisy, certifikáty) bez použitia pôžičky. Takýto účet je vhodný predovšetkým pre tvorbu sporo-investičných portfólií alebo striktných investorov do cenných papierov. Každý účet mení svoje nastavenie na "hotovostný" v momente, kedy celková hodnota účtu (hodnota portfólia vrátane hotovosti) klesne pod $2 000.


ŽIADOSŤ O ÚČET

Stlačením tlačidla „Registrovať“ poskytujete spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 293 61 443) beriete na vedomie, že vaše identifikačné a investičné údaje sme povinný spracúvať podľa zákona v súlade s prijatou Politikou o.ú. spoločnosti TRIM Broker. Aby sme Vašim požiadavkám dokázali vyhovieť, takto získané údaje zoraďujeme a vyhodnocujeme za použitia automatizovaných prostriedkov od spoločnosti ActiveCampaign, LLC (so sídlom v USA). Spracúvanie týchto údajov nie je možné odvolať a spoločnosť je povinná ich archivovať 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu s Vami.
Marketing by

NÁLEŽITOSTI

Informácie potrebné k otvoreniu obchodného účtu

Minimálny vklad

Minimálna výška vkladu pre otvorenie účtu je $2 000. Odporúčaná minimálna výška vkladu pre otvorenie maržového účtu je $5 000. Základnú menu účtu možno vybrať z troch základných mien EUR, USD alebo CZK. Na požiadanie je možné zvoliť akúkoľvek inú základnú menu účtu. Podúčty v iných menách sa otvárajú automaticky podľa uskutočnených menových konverzií na účte alebo nadobudnutých titulov iného menového domicilu.

Minimálny vek

Minimálny vek pre otvorenie hotovostného účtu je 18 rokov. Minimálny vek pre otvorenie maržového účtu je 21 rokov. Potrebné dokumenty pre otvorenie účtu sú kópia dvoch dokladov totožnosti a kópia výpisu z bankového účtu (nie staršieho ako 4 mesiace). Obchodné podmienky k otvoreniu účtu cez LYNX. Poplatky a tarify od LYNX.


PREVOD

Ako previesť existujúci účet u IB UK pod našu referenciu alebo portfólio pod nový účet u LYNX

Prevod účtu

Pokiaľ máte už zriadený obchodný účet u spoločnosti Interactive Brokers UK a máte záujem o jeho prevod pod referenciu LYNX/TRIM Broker, stačí nás kontaktovať emailom na info@trimbroker.cz s definovaním čísla účtu, vášho mena a telefónneho čísla. Postup k prevodu referencie vám doručíme emailom.

Prevod portfólia

Pokiaľ máte záujem previesť vaše existujúce portfólio (akcie, etf, dlhopisy, certifikáty) pod správu účtu u LYNX/TRIM Broker, kontaktujte nás na info@trimbroker.cz s uvedením vášho mena a telefónneho čísla. Prevod portfólia je z našej strany bezplatný. Kompletnú organizáciu presunu môžete nechať na nás.


FAQ

Časté otázky

/
Aká je súvislosť medzi TRIM Broker, LYNX a IB UK?

TRIM Broker je viazaný agent (fakticky vystupuje voči klientom ako LYNX), pričom LYNX je sprostredkovateľom spoločnosti Interactive Brokers UK.

Aký vplyv má TRIM Broker na moje poplatky?

Žiaden. Sprostredkovaním otvorenia účtu cez LYNX máte rovnaké obchodné podmienky a poplatky, aké deklaruje LYNX.

Kde môžem TRIM Broker navštíviť?

TRIM Broker má svoje sídlo spoločnosti na adrese Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno a vzdelávacie stredisko v Bratislave na Jarošova 1. V prípade záujmu o stetnutie nás preto neváhajte prosím vopred kontaktovať s výberom miesta stretnutia, ktoré Vám najviac vyhovuje.

Je možné previesť môj existujúci účet u IB UK pod TRIM Broker?

Áno. Postup nie je zložitý. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na email info@trimbroker.cz

Môžem preniesť svoj účet z LYNX pod referenciu TRIM Broker?

Žiaľ nie celkom. Môžete si však cez nás otvoriť paralelne účet druhý. Otvoriť nový účet.

Prečo sa TRIM Broker, a.s. transformoval do nových spoločností?

Z regulačných dôvodov bolo žiadúce služby oddeliť. Vznikli tak formálne dva oddelené subjekty, z ktorých jeden poskytuje analytické služby a druhý sprostredkovanie. Naši klienti však budú môcť naďalej využívať služieb oboch entít. Viac v komuniké.