Skip to main content

PODMIENKY - Akcie a ETF

Pri obchodovaní akcií a ETF sa aplikuje komisia za transakciu. Ak je tá nižšia ako minimálna, aplikuje sa minimálna komisia. Výška komisie za transakciu je pre vybrané akciové burzy limitovaná hornou hranicou.

Komisia

Komisia za transakciu, minimálna komisia, maximálna komisia

KRAJINA TARIFA MINIMUM MAXIMUM MENA
Austrália 0,15% z objemu 10 - AUD
Belgicko 0,12% z objemu 6 99 EUR
Čína 0,2% z objemu 50 - CNH
Francúzsko 0,12% z objemu 6 99 EUR
Hong Kong 0,15% z objemu 50 - HKD
Taliansko 0,12% z objemu 6 99 EUR
Japonsko 0,15 z objemu 500 - JPY
Kanada 0,02 na akciu 5 1% z objemu CAD
Maďarsko 0,15% z objemu 1 500 - HUF
Mexiko 0,15 z objemu 100 - MXN
Nemecko 0,12% z objemu 6 99 EUR
Holandsko 0,12 z objemu 6 99 EUR
Nórsko 0,15% z objemu 50 - NOK
Poľsko 0,12% z objemu 15 - PLN
Rakúsko 0,12% z objemu 6 99 EUR
Singapur 0,15% z objemu 10 - SGD
Španielsko 0,12% z objemu 6 99 EUR
Švédsko 0,15% z objemu 50 - SEK
Švajčiarsko 0,15% z objemu 15 - CHF
USA 0,01 na akciu 5 1% z objemu USD
Veľká Británia 0,1% z objemu 10 - GBP
  • Bez 0,1% dane z objemu transakcie u obchodov na Shanghai - Hong Kong Stock Connect. Daň je zaokrúhlená na celé jednotky CNH.
  • Bez 0,2% dane z objemu transakcie u spoločností so sídlom vo Francúzsku a trhovou kapitalizáciou nad EUR 1 miliardu.
  • Bez 0,103% dane z objemu transakcie.
  • Bez 0,1% alebo 0,2% dane z objemu transakcie (záleží na burze) u spoločností so sídlom v Taliansku a trhovej kapitalizácii nad EUR 500 miliónov.
  • Pri držaní ADR (American Depository Receipts) sa naviac platí emitentom ADR poplatok vo výške USD 0,01 - USD 0,03 za každé držané ADR.
  • Bez 0,5% dane z objemu transakcie a 1% dane z objemu transakcie u írskych spoločností.

Kompletný cenník

Kompletný cenník môžete stiahnuť v PDF formáte: CENNÍK (PDF)


Intradenné obmedzenia

 

Vzhľadom k FINRA a NYSE regulácii, ktorou sa náš partner Interactive Brokers riadi, nie je obchodníkom s čistým likvidačným zostatkom účtu pod 25.000 USD povolené vykonať viac ako 3 denné obchody (nákup a predaj toho istého cenného papiera v jeden obchodný deň – „pattern trading“) s cennými papiermi (akcie, ETF, dlhopisy) v priebehu 5 dňovej periódy.

V opačnom prípade bude možnosť otvárania nových pozícií (uzatváranie existujúcich pozícií je umožnené) na našom obchodnom účte zablokovaná po dobu najbližších 90 dní.

Pokiaľ preto zvažujete svoj obchodný účet u Interactive Brokers využívať na účely vykonávania „patternových“ obchodov, odporúčame navŕšiť finančné prostriedky na svojom účte nad 25.000 USD.

Počet povolených denných pattern obchodov s cennými papiermi na našom obchodnom účte možno sledovať priamo z obchodnej platformy týmto spôsobom: https://ibkr.info/node/193


Zrušenie alebo zmena pokynu

 

Niektoré burzy (hlavne burzy, na ktorých sa obchodujú Opcie a Futures) účtujú poplatky za zrušenie alebo zmenu pokynov. V takom prípade si vyhradzujeme právo takéto poplatky klientovi doúčtovať. 

V tejto súvislosti uvádzame, že poplatky účtované za zrušenie/zmenu sa nemusia skladať len z týchto nákladov. Môžeme od účtovania týchto poplatkov odstúpiť i keď sú burzou účtované.

Príklad: umiestnime pokyn k nákupu 5 Futures kontraktov na burze EUREX. V tomto pokyne 4 krát zmeníme limit. Pokiaľ bude pokyn nakoniec zrušený, bude vám účtovaných 2,5 EUR (4*0,5 EUR). Pokiaľ však bude pokyn uskutočnený, nebude vám poplatok za zmeny účtovaný, nakoľko získate exekučný kredit vo výške 2,5 EUR.

Burza Poplatok za zrušenie/zmenu Exekučný kredit
SMART Účtovné podľa burzy USD 0,25 za kompletný kontrakt, Max USD 7,50 za pokyn
AMEX USD 1,50 USD 0,25 za kompletný kontrakt, Max USD 1,50 za pokyn
BATS / BOX / NASDAQ / PSE USD 0,10 USD 0,05 za kompletný kontrakt, Max USD 0,10 za pokyn
CBOE / ISE USD 2,00 USD 0,33 za kompletný kontrakt, Max USD 1,98 za pokyn
PHLX USD 2,10 USD 0,35 za kompletný kontrakt, Max USD 2,10 za pokyn
EUREX EUR 0,50 EUR 2,50 za Eurex pokyn na jeden produkt, v jednom dni

FIFO pravidlo

 

Pri obchodovaní akcií platí pri realizácii príkazov alebo objednávok pravidlo „First In First Out (FIFO)“, t.j. ten obchod ktorý sme otvorili ako prvý sa prvý v poradí i uzatvára.

V praxi to znamená, že ak sme v priebehu času otvorili niekoľko pozícií týkajúcich sa tej istej akcie v rovnakom trhovom smere, uzatvárať ich možno len v poradí, v akom boli tieto pozície otvorené.

Príklad:

V prvý deň nakúpime 1 kus akcie A
V druhý deň nakúpime 5 kusov akcie A
V tretí deň predáme -2 kusy akcie A

Predanou pozíciu takto automaticky uzatvoríme 1 kus akcie A otvorený v prvý deň, a jeden z 5tich kusov otvorených v deň druhý. Zostane nám pozícia s objemom 4 kusov akcie spoločnosti A.

Pravidlo FIFO sa pri tom vzťahuje tak na trhové objednávky ako aj na všetky čakajúce objednávky (napríklad STOP a LIMIT).


Pôžička a úrok

 

Burzové akcie a ETF sa obchodujú bez použitia marže, t.j. krytím nominálneho objemu z vlastných zdrojov. Pokiaľ nemáme dostatok vlastných zdrojov na ich nadobudnutie, Interactive Brokers nám umožní ich nadobudnutie na pôžičku (automaticky).

Príklad:

  Vlastné voľné finančné prostriedky 10.000 USD
  Hodláme nakúpiť 100ks akcií Apple 16. 400 USD (100 * 164 USD)
  Pôžička 6.400 USD

Za poskytnutú pôžičku na obstaranie obchodu nám broker účtuje denný úrok. Úrok sa aplikuje za týchto podmienok:

  • aplikuje sa iba na zapožičanú sumu (Objem pozície – reálny kapitál);
  • úrok sa vzťahuje iba ak predmetnú pôžičku prenášame do nasledujúceho dňa;
  • výška úrokovej sadzby sa uvádza v p.a. a denná sadzba sa vypočítava ako „(Objem pôžičky * p.a. sadzba) / 360 dní“;

Výšku kladných a záporných sadzieb nájdete na našej webovej stránke v časti “cenník”.