Skip to main content

PODMIENKY - futures

Pri obchodovaní futures sa aplikuje komisia za kontrakt a stranu obchodu, poplatky za držbu otvorených futures pozícií ak hotovostné zostatky sú nižšie 3x požadovanej marže a prípadných poplatkov za zmeny v objednávkach zaslaných na server burzy.

Komisia

Naše komisie sú finálne vrátane burzových a regulačných poplatkov

KRAJINA TARIFA FUTURES* TARIFA OPCIE
Austrália AUD 5 AUD 5
Belgicko EUR 3 EUR 3
Francúzsko EUR 3 EUR 3
Hong Kong HKD 40 HKD 40
Taliansko EUR 3 EUR 3
Japonsko JPY 750 JPY 750
Južná Kórea KRW 7 000 0,3% z objemu (min. KRW 2 000)
Kanada CAD 4 CAD 4
Mexiko MXN 80 -
Nemecko EUR 3 EUR 3
Holandsko EUR3 EUR 3
Nórsko NOK 30 NOK 30
Singapore SGD 5 -
Španielsko EUR 3 EUR 3
Švédsko SEK 30 SEK 30
Švajčiarsko CHF 4 CHF 4
USA USD 4** USD 4
Veľká Británia GBP 4 GBP 4

* - komisia za uplatňuje za kontrakt a stranu obchodu. Tá je následne konvesrtovaná a zúčtovaná zo základnej meny obchodného účtu.

** - E-mini Micro Futures (S&P 500, Nasdaq 100, Dow, Russell 2000) za zvýhodnenú komisiu 2.5 USD na stranu a kontrakt.

Kompletný cenník

Kompletný cenník môžete stiahnuť v PDF formáte: CENNÍK (PDF)


Poplatky z držby

 

Poplatok za držanie je uplatňovaný u netto Futures kontraktov, netto predaných call opcií na Futures alebo netto predaných put opcií na Futures na daný podklad za každý obchodný deň, kedy je táto pozícia držaná cez noc. Hodnota poplatku závisí na mene a výške plnenia maržových požiadavkov.

Ak by sme do nasledujúceho obchodného dňa držali 3 dlhé futures kontrakty (nakúpené) na CL (Ropa, WTI) a zároveň 1 krátky kontrakt na CL, pričom hotovosť na obchodnom účte bude nižšia ako 2x maržovej požiadavky na takto otvorené futures pozície, potom zaplatíme 0,3 USD za ich držanie cez noc.

Veľkosť zostatku hotovosti na účte Poplatok za držanie netto futures pozícií
3x maržová požiadavka 0 (bezplatne)
2x maržová požiadavka 0.05 USD, CAD, CHF / 0.04 EUR / 0.035 GBP
< 2x maržová požiadavka 0.1 USD, CAD, CHF / 0.08 EUR, GBP

Zrušenie alebo zmena pokynu

 

Niektoré burzy (hlavne burzy, na ktorých sa obchodujú Opcie a Futures) účtujú poplatky za zrušenie alebo zmenu pokynov. V takom prípade si vyhradzujeme právo takéto poplatky klientovi doúčtovať. 

V tejto súvislosti uvádzame, že poplatky účtované za zrušenie/zmenu sa nemusia skladať len z týchto nákladov. Môžeme od účtovania týchto poplatkov odstúpiť i keď sú burzou účtované.

Príklad: umiestnime pokyn k nákupu 5 Futures kontraktov na burze EUREX. V tomto pokyne 4 krát zmeníme limit. Pokiaľ bude pokyn nakoniec zrušený, bude vám účtovaných 2,5 EUR (4*0,5 EUR). Pokiaľ však bude pokyn uskutočnený, nebude vám poplatok za zmeny účtovaný, nakoľko získate exekučný kredit vo výške 2,5 EUR.

Burza Poplatok za zrušenie/zmenu Exekučný kredit
SMART Účtovné podľa burzy USD 0,25 za kompletný kontrakt, Max USD 7,50 za pokyn
AMEX USD 1,50 USD 0,25 za kompletný kontrakt, Max USD 1,50 za pokyn
BATS / BOX / NASDAQ / PSE USD 0,10 USD 0,05 za kompletný kontrakt, Max USD 0,10 za pokyn
CBOE / ISE USD 2,00 USD 0,33 za kompletný kontrakt, Max USD 1,98 za pokyn
PHLX USD 2,10 USD 0,35 za kompletný kontrakt, Max USD 2,10 za pokyn
EUREX EUR 0,50 EUR 2,50 za Eurex pokyn na jeden produkt, v jednom dni

Exspirácia a vysporiadanie

 

V prípadoch, pri ktorých sa obchodník rozhodne držať svoje Futures pozície otvorené až do ich exspirácie, musí brať na vedomie skutočnosti vyplývajúce z rozdielnych spôsobov vysporiadania Futures kontraktov.

Fyzická dodávka Futures na Forex Broker tieto kontrakty pred exspiráciou automaticky neuzatvára. Odporúčame uzatvárať takéto pozície najneskôr v čase "Start of Close-Out Period".
  Ostatné Futures s fyz. dodávkou Broker pozície na takýchto kontraktoch uzatvára automaticky v čase "Close Out Period".
Hotovosťou (Cash) Ostatné Futures s fyz. dodávkou Vysporiadanie v čase exspirácie prebieha finančne z rozdielu cien (bez fyzickej dodávky).

Futures na forex

Všetky Futures na forex majú fyzické vysporiadanie. Broker tieto kontrakty pred exspiráciou automaticky neuzatvára. Odporúčame uzatvárať takéto pozície najneskôr v čase "Start of Close-Out Period" ak nechcete aby bola po expirácii realizovaná fyzickou konverziou devíz.

Informáciu o spôsobe vysporiadania, dátume jeho exspirácie a „Close-Out Period“ nájdete v špecifikácii každého Futures kontraktu. Takúto špecifikáciu pri tom možno nájsť na: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=products&p=fut.

Futures kontrakty s vysporiadaním v čase exspirácie fyzickou dodávkou broker automaticky uzatvára (neumožňuje fyzickú dodávku) v čase „Close Out Period“. Výnimkou sú len Futures kontrakty na Forex, ktoré sa v čase exspirácie vysporiadajú fyzickou dodávkou.

Futures kontrakty s vysporiadaním v hotovosti (cash), sa v kalendári exspirácií neuvádzajú. V čase exspirácie sa totiž vysporiadajú finančne z rozdielu cien, čím sa vysporiadanie nelíši od bežného spôsobu uzatvorenia pozície.


FIFO pravidlo

 

Pri obchodovaní Futures platí pri realizácii príkazov alebo objednávok pravidlo „First In First Out (FIFO)“, t.j. ten obchod ktorý sme otvorili ako prvý sa prvý v poradí i uzatvára.

V praxi to znamená, že ak sme na tom istom Futures kontrakte otvorili v priebehu času niekoľko obchodných pozícií v tom istom trhovom smere, uzatvárať sa budú automaticky v poradí, v akom boli otvorené.

Príklad:

V prvý deň nakúpime   1 kontrakt
V druhý deň nakúpime   5 kontraktov
V tretí deň predáme   -2 kontrakty

Predanou pozíciu takto automaticky uzatvoríme 1 kontrakt, otvorený v prvý deň, a jeden z 5tich kontraktov otvorených v deň druhý.  Zostane nám otvorená dlhá (nakúpená) Futures pozícia 4 kontraktov.

Pravidlo FIFO sa pri tom vzťahuje tak na trhové objednávky ako aj na všetky čakajúce objednávky (napríklad STOP a LIMIT). Znamená to, že ak zadávame stop-loss (STOP) alebo take-profit (LIMIT), ten nie je nikdy previazaný k jednotlivej pozícii daného inštrumentu, ale vzťahuje na všetky otvorené pozície daného inštrumentu, pričom ich realizáciou sa bude uzatvárať objem pozícií v poradí, v akom boli otvorené.