Skip to main content

SPOT FOREX

Obchodujte na priamom medzibankovom menovom trhu s ECN prepojením na 14 najaktívnejších FX bánk na svete. Obchodujte na skutočnom trhu Spot Forex.

Nízke transakčné náklady

Medzibankové spredy od 0,1 pipu. Celkové náklady za obchod možno dosiahnuť od 0,74 pipu. Bez poplatkov za neaktivtu a vedenie účtu.

ECN princíp

Podmienky medzibankového trhu s realizáciou pokynov na princípe ECN. Žiaden konflikt záujmov, transparentné oceňovanie kurzu

Transparentná realizácia pokynov

Špičková exekúcia pokynov bez umelých sklzov a rekotácií. Kurz menových párov od 14 najaktívnejších bánk na medzibankovom trh

Poplatky

Medzibankový spred, komisia za stranu obchodu alebo minimálna komisia

  SPRED KOMISIA MIN.KOMISIA
100 fx párov medzibankový spred 0.5pipu $ 5*
EUR.USD od 0.1pipu 0.5 pipu $ 5
USD.JPY od 0.1 pipu 0.5 pipu ¥ 500
USD.GBP od 0.1 pipu 0.5 pipu £ 5

*- minimálna komisia sa počíta v druhej mene menového páru podľa aktuálneho cenníka. Jej výška je nastavená tak, aby zodpovedala približnej hodnote 5 USD pre každý menový pár. Tá sa ďalej znižuje podľa zobchodovaného objemu za kalendárny mesiac až po $ 2.9 alebo ekvivalent pre iné menové páry.


Porovnanie

Porovnajte naše podmienky s konkurenciou

  TRIM-LYNX XTB FXCM OANDA SAXO BANK
10 lotov EUR.USD 0.87 pip 1.1 pip 1.3 pip 1.4 pip 1-2 pip
50 lotov EUR.USD 0.74 pip 1.1 pip 1.3 pip 1.4 pip 1-2 pip
100 lotov EUR.USD 0.74 pip 1.1 pip 1.3 pip 1.4 pip 1-2 pip

Celkový náklad na obchod je vypočítaný ako súčet štandardného cieľového spredu a vstupného/výstupného poplatku prepočítaného na bodovú hodnotu v pipoch podľa zobchodovaného objemu. Pre výpočet je použitý kurz EUR/USD 1,1. Náklady u porovnávaných spoločností vychádzajú z verejne dostupných zdrojov k 1.1.2017. Ostatné brokerské spoločnosti môžu ponúkať i iné typy účtov s odlišnými poplatkami.


Marža

Zistite výšku maržových požiadaviek pre obchody na spotovom forexe

FX pár Marža nákup (dlhá pozícia) Marža predaj (krátka pozícia)
EUR.USD 2.5 % (40:1) 3 % (33:1)
GBP.USD 2.5 % (40:1) 5 % (20:1)
USD.JPY 3 % (33:1) 2.5 % (40:1)
AUD.USD 2.5 % (40:1) 3 % (33:1)
USD.CHF 3 % (33:1) 2.5 % (40:1)
EUR.CZK 10 % (10:1) 3 % (33:1)

Pre ďalšie meny je výška maržovej požiadavky nasledovná: 2.5% pre USD, CAD. 3% pre AUD, CHF, EUR, JPY, NOK, NZD, SEK. 5% pre GBP, HUF, ILS, PLN, SGD, ZAR. 10% pre DKK, CZK, KRW, MXN. 15% pre CNH a 20% pre RUB.

Výšku pôžičky limituje maržová požiadavka. Výška maržovej požiadavky sa určuje podľa meny, ktorá sa predáva. T.j. ak nakupujeme EUR.USD znamená to, že nakupujeme EURo a predávame USD. Bude sa preto aplikovať maržová požiadavka pre USD vo výške 2.5%. To znamená, že maximálna pôžička na nadobudnutie takejto pozície je maximálne 40 násobkom vlastných prostriedkov. Pákový efekt 40:1.


Spot FX vs. FX (CFD)

Spoznajte skutočný spotový forexový trh a zistite rozdiel od bežného forexu

  SPOT FOREX Forex (CFD)
Broker TRIM-LYNX ostatní brokeri
Trh MEDZIBANKOVÝ TRH odvodená zmluva (cfd)
Protistrana ECN PRINCÍP broker alebo jeho protistrana ("fake" ecn)
Spred MEDZIBANKOVÝ (bez úprav) upravený o maržu brokera
Dodávka REÁLNA KONVERZIA finančne z rozdielu cien ("fake")
Pákovanie POŽIČKOU maržou
Transparentnosť oceňovania VYSOKÁ nízka

Rozdiel medzi Forexom, ktorý obchodujete a tým ktorý ponúkame je priepastný. Ponúkame skutočný spotový forex s reálnou výmenou devíz na medzibankovom trhu na reálnom ECN princípe. Realizuje sa za priamy medzibankový kurz bez úprav. Našu maržu uplatňujeme formou komisie oddelene od spredu. Ponúkame skutočnú transparentnosť v obchodovaní forexu bez konfliktu záujmov.


Odporúčanie

Obchodovanie prostredníctvom spotového forexu je vzhľadom k úrokom z držania otvorených pozícií cez noc nevhodným nástrojom pre iné ako intradenné obchodné zámery. Pre dlhodobejšie špekulácie alebo investičné zámery odporúčame využiť finančné nástroje typu Futures (ak futures pre vybraný menový pár poskytuje dostatočnú likviditu), alebo ETF naviazané na devízové depozitá. Berte prosím na vedomie, že väčšina obchodníkov na forexovom trhu je v strate.