Skip to main content

AKCIE

Možnosti obchodovania akcií majú investori po celom svete už mnoho storočí, avšak až v 21. storočí sa individuálne akciové obchodovanie a investovanie stáva súčasťou aktivít bežných investorov a obchodníkov. Akcie možno na finančnom trhu obchodovať prostredníctvom troch základných finančných nástrojov: CFD, Futures a burzových akcií. Podmienky každého z nich sú diametrálne odlišné. Rozhodujúcim faktorom pri ich výbere je náš zámer.

Intradenný zámer

 

Zámer, pri ktorom obchod otvoríme i uzatvoríme v rámci jedného obchodného dňa. Hodláme pri tom využívať pákový efekt. Sme tak ochotní podstatne riskovať.

Strednodobý zámer

 

Zámer, ktorý sa má naplniť v priebehu nasledujúcich dní, týždňov či mesiacov. Hodláme pri tom využívať pákový efekt. Sme tak ochotní podstatne riskovať.

Dlhodobý zámer

 

Zámer, pri ktorom investujeme na obdobie mesiacov až rokov. Pri tomto zámere sme ochotní podstupovať len obmedzené riziko bez pákového efektu.


POPLATKY POP. DRŽBA MARŽA EXSPIRÁCIA VHODNOSŤ
Akcie (cenný papier) nízke žiadne nie nie dlhodobé investovanie
CFD na akcie vysoké vysoké áno nie intradenné obchodovanie
Futures na akcie nízke žiadne* nie áno intradenné i strednodobé
           
           

*- pokiaľ zostatok účtu je vo výške minimálne 3 násobku požadovanej marže za Futures pozíciu.


CFD na AKCIE

CFD na akcie sú z hľadiska nákladov za ich držanie nevhodným nástrojom pre obchodovanie iné než intradenné. Vzhľadom k rizikovému profilu týchto nástrojov sú CFD určené predovšetkým skúsenejším intradenným obchodníkom než začiatočníkom.

FUTURES na AKCIE

Futures je výhodnejší nástroj pre viac dennú držbu otvorených pozícií než CFD. Napriek vyššiemu spredu a vyšším maržovým požiadavkám ako u CFD sa na držanie Futures pozície cez noc nevzťahujú žiadne dodatočné náklady za jeho držanie.

BURZOVÉ AKCIE

Burzové akcie sú vhodné predovšetkým pre investorov so záujmom o dlhodobú držbu. Obstarávacie náklady za akcie sú vyššie, no ich dlhodobá držba je lacnejšia za predpokladu, že na ich nadobudnutie nevyužijeme pôžičku. Burzové akcie sú tak ideálnym nástrojom pre investorov.