Skip to main content

FOREX

Forexový alebo menový trh sa stal v poslednej dekáde jedným z najpopulárnejších trhov. Vďačí za to likvidite ale najmä maržovým podmienkam online brokerov, ktoré umožnili obchodníkom špekulovať na trhu s objemom násobne prevyšujúcim vlastný reálny kapitál. V posledných dekádach sa tak stal Forex vyhľadávaným miestom začiatočníkov s vidinou rýchleho zisku. Realita je však opačná. Väčšina obchodníkov na forexovom trhu zaznamenáva straty. Byť úspešným na forexovom trhu vyžaduje viacero správnych krokov. Voľba nesprávneho finančného nástroja pre náš zámer na forexovom trhu však úspech pochová hneď na začiatku. Obchodovať s menami (forex) totiž možno pomocou troch základných finančných nástrojov: Spot FX, Futures a ETF. Podmienky každého z nich sú diametrálne odlišné. Rozhodujúcim faktorom pri ich výbere je náš zámer.

Intradenný zámer

 

Zámer, pri ktorom obchod otvoríme i uzatvoríme v rámci jediného dňa (do 17.00 EST). Špekulujeme na rast alebo pokles menového páru v najbližšom čase. Hodláme pri tom využívať pákový efekt, t.j. na značnú časť menovej pozície si prostriedky požičať. Sme tak ochotní podstatne riskovať.

Strednodobý zámer

 

Zámer, ktorý sa má naplniť v priebehu nasledujúcich dní, týždňov či mesiacov. Očakávame, že kurz menového páru vzrastie alebo oslabí na základe očakávaných udalostí v budúcnosti. Hodláme pri tom využívať pákový efekt (pôžičkou). Sme tak ochotní podstatne riskovať.

Dlhodobý zámer

 

Zámer, pri ktorom očakávame posilňovanie vybraných mien v priebehu nasledujúcich mesiacov, prípadne rokov. Pri tomto zámere sme ochotní často podstupovať len obmedzené riziko. Nevyužívame preto možnosti pákového efektu, t.j. pôžičiek. Takýto zámer považujeme za investičný.


POPLATKY POP. DRŽBA MARŽA EXSPIRÁCIA VHODNOSŤ
FX spot nízke vysoké nie nie intradenné obchodovanie
Futures na FX vyššie žiadne* áno áno strednodobé obchodovanie
ETF na FX vyššie žiadne nie nie dlhodobé investovanie

*- pokiaľ zostatok účtu je vo výške minimálne 3 násobku požadovanej marže za Futures pozíciu.


SPOT FX

FX spot je vhodný predovšetkým pre intradenné obchodovanie s menovými pármi, nakoľko sa na obchody otvorené a uzatvorené v ten istý deň úroky z pôžičky neaplikujú. Pri FX spote možno dosiahnuť relatívne nízke obstarávacie náklady (spred + komisia). Pri objeme 80.000 USD na EUR.USD by tie predstavovali približne 5,80 USD. Spot FX preto neodporúčame na iný než intradenný špekulatívny účel.

FUTURES FX

Futures na forex je ideálna voľba predovšetkým pre obchodníkov, ktorí zamýšľajú držať pozície otvorené niekoľko dní, týždňov či mesiacov. Celkové náklady sú pre obchodníka v takom prípade násobne nižšie než u Spot forexu. Napriek vyššiemu spredu sa totiž na držanie Futures pozície cez noc nevzťahujú žiadne dodatočné náklady. Obzvlášť likvidné Futures kontrakty sú tak ideálnou alternatívou obchodovania furexu k Spotu.

ETF na FX

ETF na forex sú vhodné predovšetkým pre investorov so záujmom o dlhodobú držbu. Obstarávacie náklady ETF na FX sú totiž spravidla násobne väčšie ako u FX spot alebo Futures na FX. Pokiaľ však nadobúdame ETF bez pôžičky, denné úroky neplatíme. Rovnako tak nespoplatňujeme ani vedenie spoločného majetkového účtu. Jediným poplatkom z držby ETF tak zostáva "expense ratio" fondu. To robí z ETF ideálny nástroj pre investorov.