Skip to main content

KOMODITY

Komoditami označujeme najmä kovy, drahé kovy, poľnohospodárske plodiny, mäsá a energie. Cieľom investorov a obchodníkov nie je fyzická participácia na obchodoch s komoditami, ale finančná. Obchodník alebo investor sa snaží zarobiť na vývoji ceny podkladových aktív pomocou finančných nástrojov naviazaných na sledovanú komoditu. Obchodovať komodity totiž možno pomocou troch základných finančných nástrojov: Futures, CFD a ETF. Podmienky každého z nich sú diametrálne odlišné. Rozhodujúcim faktorom pri ich výbere je náš zámer.

Intradenný zámer

 

Zámer, pri ktorom obchod otvoríme i uzatvoríme v rámci jedného obchodného dňa. Hodláme pri tom využívať pákový efekt. Sme tak ochotní podstatne riskovať.

Strednodobý zámer

 

Zámer, ktorý sa má naplniť v priebehu nasledujúcich dní, týždňov či mesiacov. Hodláme pri tom využívať pákový efekt. Sme tak ochotní podstatne riskovať.

Dlhodobý zámer

 

Zámer, pri ktorom investujeme na obdobie mesiacov až rokov. Pri tomto zámere sme ochotní podstupovať len obmedzené riziko bez pákového efektu.


POPLATKY POP. DRŽBA MARŽA EXSPIRÁCIA VHODNOSŤ
ETF/ETC (cenný papier) nízke žiadne nie nie dlhodobé investovanie
CFD na kovy vysoké vysoké áno nie intradenné obchodovanie
Futures na komodity nízke žiadne* nie áno intradenné i strednodobé

*- pokiaľ zostatok účtu je vo výške minimálne 3 násobku požadovanej marže za Futures pozíciu.


CFD KOVY

CFD na kovy sú z hľadiska nákladov za ich držanie nevhodným nástrojom pre obchodovanie iné než intradenné. Vzhľadom k rizikovému profilu týchto nástrojov sú CFD určené predovšetkým skúsenejším intradenným obchodníkom než začiatočníkom.

FUTURES KOMODITY

Futures je výhodnejší nástroj pre viac dennú držbu otvorených pozícií než CFD. Napriek vyššiemu spredu a vyšším maržovým požiadavkám ako u CFD, sa na držanie Futures pozície cez noc nevzťahujú žiadne dodatočné náklady za ich držanie.

ETF - ETC

ETF na komodity (ETC) sú vhodné predovšetkým pre investorov so záujmom o dlhodobú držbu. Obstarávacie náklady za ETF/ETC sú vyššie, no ich dlhodobá držba je lacnejšia za predpokladu, že na ich nadobudnutie nevyužijeme pôžičku. ETF  je tak ideálny nástroj pre investorov.