Skip to main content

O TRIM Broker

Sme spoločnosť poskytujúca, už takmer dve dekády, služby samostatným investorom a obchodníkom. Medzi naše hlavné služby patrí zriaďovanie investičných účtov a starostlivosť o náležitosti z toho plynúce. Tieto aktivity vykonávame pod licenciou obchodíka s cennými papiermi LYNX, B.V. ako ich viazaný agent bez dodatočných poplatkov pre klientov. Investičné účty zriaďujeme a vedieme pre klientov u Interactive Brokers. Ponúkame nákladovo najefektívnejšie riešenie tak pre samostatných investorov ako aj obchodníkov. 

TRIM Broker

TRIM Broker je viazaný agent (ČR: reg. ČNB, SR: reg.NBS) pre LYNX, B.V., org. složka. TRIM Broker vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre LYNX na jej plnú zodpovednosť. História TRIM Broker sa datuje od roku 2003. Jej zakladateľ je naďalej aktívnym CEO - Martin Moravčík.

o LYNX

LYNX, B.V., je holandský obchodník s cennými papiermi, založený v roku 2006 dvoma investormi Jeroen Kramer a Rogier Groen. LYNX je svetovo najväčším sprostredkovateľom Interactive Brokers UK Ltd (IB UK). LYNX vedie svoju pobočku v Prahe, Česká republika (reg. pod ČNB). 

o Interactive Brokers

Je jednou z najväčších dílerských finančných inštitúcií na svete, založenou v roku 1977. IB UK (reg. číslo 208159 FCA) je pobočkou americkej materskej spoločnosti IB US, spadajúcej pod konsolidovaný celok Interactive Brokers Group s viac než 5mld. USD vlastným kapitálom.


Filozofia TRIM Broker

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby na finančnom trhu. Našich klientov sme dokázali previesť bezprecedentnými udalosťami novodobých dejín finančného trhu. Nadobudnuté skúsenosti premietame v nových službách. Tie zameriavame na to, čo považujeme za kľúčové. Nezávislosť.

Nemáme žiadne veľké ciele. Chceme len poskytnúť českým i slovenským investorom podmienky pre rast hodnoty ich majetku. Bez toho, aby sme o ten klientov oberali poplatkami za správu portfólia či účtu.

Radi by sme k tomu prispeli našimi vedomosťami, službami i podmienkami, ktoré sú v krajinách s rozvinutým kapitálovým trhom samozrejmosťou.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker


Prečo TRIM Broker

Našim prostredníctvom získate nielen najlepšie podmienky pre vlastnú správu vášho investičného portfólia, ale i pomoc vo všetkých aspektoch a náležitostiach investičného účtu.

 

Výhodnejšie podmienky

Bez nákladov za ročnú správu z objemu portfólia. Platíte len za to,  čo nakúpite alebo predáte. Pre americké ETF je minimálny poplatok $0,01 za kus, minimálne $5, pre európske ETF je poplatok 0,12% z nominálu, minimálne €6. Žiadne poplatky za výbery (ak sa jedná o 1 výber v mesiaci), vklady, zriadenie či vedenie investičného účtu (ak na účte je hotovosť alebo majetok v cenných papieroch v objeme 1 000 $, v opačnom prípade je mesačný poplatok za vedenie účtu $1).

 

Online prístup

K svojmu investičnému účtu máte prístup 24/7 prostredníctvom online rozhraní. Tými je platforma TWS (desktop i mobilná aplikácia) alebo webové rozhranie BASIC.

 

Profesionálne riešenie

Na svojom investičnom účte od TRIM Broker môžete investovať do akcií a ETF z celého sveta, vykonávať na svojom účte priame devízové konverzie za medzibankových podmienok a využívať širokú škálu profesionálnych pomôcok pre svoje portfólio (Korelácie, Beta váženie portfólia, VAR a Monte Carlo simulácie portfólia, Automatické rebalansovanie portfólia, Automatizované alerty na email alebo cez SMS, atď).

 

Online reporty

Parametrizovateľné výpisy a výkazy pre rôzne účely. Či už je takým dokladovanie pre budúce daňové účely alebo rýchly či detailný prehľad stavu svojho portfólia a jeho ukazovateľov. Takéto výkazy máte dostupné online pre okamžité stiahnutie či použitie.

 

Bez sankcií

Vlastniť investičný účet (hotovostný typ) cez TRIM Broker znamená nemať žiadne povinnosti pravidelných vkladov či investovania cez poplatky, ktoré by za „nečinnosť“ boli nepriamou sankciou. Neplatíte žiadne poplatky za vedenie spoločného majetkového účtu (t.j. za držané akcie/ETF na takomto účte). S nami má investor skutočnú slobodu v investovaní.

 

24/7 pomoc od TRIM Broker

Svojim klientom sme k dispozícii kedykoľvek to potrebujú (24/7). Vždy sa k niektorému z našich kolegov dovoláte bez ohľadu na to, či je víkend, pracovné voľno alebo po pracovnej dobe. 

História v skratke

Začali sme v roku 2003 pod názvom CI KOMODITY, so zameraním na online trading komoditných futures a neskôr na ostatné deriváty. V roku 2006 sme nadviazali spoluprácu so Saxo Bank a v roku 2010 spoločnosť premenovali na TRIM Broker. Zmena legislatívy v roku 2017, ktorá významne obmedzila možnosti našej spolupráce s partnermi, nás primäla k dôležitému rozhodnutiu. Ukončiť spoluprácu so SAXO Bank a nadviazať spoluprácu s LYNX cez novú entitu TRIM Broker, s.r.o. Prečo sme sa rozhodli pre LYNX? Licencovaný subjekt pod MiFID, dôveryhodná história, profesionálna architektúra od Interactive Brokers, nízke poplatky ideálne pre naplnenie nášho zámeru.