Skip to main content

Prinášame nové služby

Investovanie

Máte kapitál a uvažujete nad vhodným spôsobom jeho investovania?  Prípadne už máte vlastné investičné portfólio a hľadáte lepšie podmienky? Ponúkneme vám výhodné podmienky, profesionálnu infraštruktúru, užitočné nástroje k tvorbe vášho portfólia alebo zefektívnenie jeho výkonnosti. Pre začínajúcich investorov vzdelávanie a postupy tvorby investičného portfólia so zreteľom nielen na základné investičné princípy.

Sporenie a Investovanie

I malé mesačné úspory reinvestované do aktív finančného trhu predstavujú zásadný krok k vlastnej finančnej nezávislosti. Nástroje finančného trhu (ETF) umožňujú každému z nás vytvoriť si vlastné sporo investičné portfólio. Či je cieľom sporenie pre deti alebo vlastná alternatíva k dôchodkovému zabezpečeniu, vlastné sporo investičné portfólio je ideálnou alternatívou k nákladovo neefektívnym ponukám pasívneho investovania. Ponúkneme vám nákladovo efektívne podmienky, vzdelávanie, postupy a modelové portfóliá.

Obchodovanie

Krátkodobé špekulácie na cenách finančných inštrumentov sú dobrodružnou no i mimoriadne náročnou cestou k ziskom. Drvivá väčšina obchodníkov zaznamenáva z takýchto špekulácii podstatné straty. No nie je to len nesprávnou stratégiou. Častým vinníkom je nesprávna voľba nástrojov pre obchodný zámer. Nový TRIM Broker ponúkne obchodníkom nielen širokú ponuku nástrojov (OTC i burzových) ale i odporúčaní pre ten ktorý účel obchodníka. Správna voľba finančného nástroja dokáže usporiť ročne tisíce eur.


FAQ

Časté otázky

/
Aká je súvislosť medzi TRIM Broker, LYNX a IB UK?

TRIM Broker je viazaný agent (fakticky vystupuje voči klientom ako LYNX), pričom LYNX je sprostredkovateľom spoločnosti Interactive Brokers UK.

Aký vplyv má TRIM Broker na moje poplatky?

Žiaden. Sprostredkovaním otvorenia účtu cez LYNX máte rovnaké obchodné podmienky a poplatky, aké deklaruje LYNX.

Kde môžem TRIM Broker navštíviť?

TRIM Broker má svoje sídlo spoločnosti na adrese Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno. V sídle spoločnosti sa však pravidelne nezdržiavame. Navrhnite si preto termín stretnutia prosím na info(at)trimbroker.cz

Je možné previesť môj existujúci účet u IB UK pod TRIM Broker?

Áno. Postup nie je zložitý. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na email info(at)trimbroker.cz

Môžem preniesť svoj účet z LYNX pod referenciu TRIM Broker?

Žiaľ nie celkom. Môžete si však cez nás otvoriť paralelne účet druhý. Otvoriť nový účet.

Prečo sa TRIM Broker, a.s. transformoval do nových spoločností?

Z regulačných dôvodov bolo žiadúce služby oddeliť. Vznikli tak formálne dva oddelené subjekty, z ktorých jeden poskytuje analytické služby a druhý sprostredkovanie. Naši klienti však budú môcť naďalej využívať služieb oboch entít. Viac v komuniké.


TRIM Broker a filozofia

Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby na finančnom trhu. Našich klientov sme dokázali previesť bezprecedentnými udalosťami novodobých dejín finančného trhu. Nadobudnuté skúsenosti premietame v nových službách. Tie zameriavame na to, čo považujeme za kľúčové. Nezávislosť.

Žijeme totiž v čase významných paralel. Masívna expanzívna politika posledných rokov tlačí tradičné aktíva k historickým maximám, no hospodársky rast a najmä bohatstvo mediánov významne zaostáva. Obavy z udržateľnosti súčasného systému narastajú. Nástup nových finančných technológií a ich popularita je logickou reakciou trhu na komplikovaný a nafúknutý finančný systém. Inovácie v investovaní prinášajú nové výzvy ale i nástrahy.

Našim cieľom je rozširovať povedomie o novodobých trendoch, zvyšovať efektivitu v investovaní a tvorbe vlastných sporo investičných alternatív pre všetkých nezávislých na "istotách" súčasného systému.

Martin Moravčík, CEO - TRIM Broker


Spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. je viazaným agentom spoločnosti LYNX, B.V., ktorý je sprostredkovateľom pre spoločnosť Interactive Brokers UK Ltd (IB UK). LYNX B.V. je licencovaný subjekt obchodníka s cennými papiermi podľa MiFID, holandským regulátorom De Nederlandische Bank (DNB) a Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).

Spoločnosť TRIM Broker koná voči svojim klientom v mene LYNX B.V. na jej plnú zodpovednosť. Otvorením obchodného účtu našim prostredníctvom nezvyšujeme poplatky spoločnosti LYNX B.V.

Každý účet je zriaďovaný cez IB UK, pričom všetky finančné prostriedky sú držané materskou spoločnosťou Interactive Brokers LLC (IB US). Investičné nástroje a peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Obe pobočky spadajú pod konsolidovaný celok Interactive Brokers Group s viac než $5 miliardovým vlastným kapitálom.

Klienti spadajú pod ochranu amerického samoregulačného orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), s možnosťou uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Systém zabezpečenia majetku klientov tak spĺňa tie najvyššie požiadavky.