Skip to main content

Ako na investičné portfólio

Veľké portfólio robia malé investície

Je fajn mať veľa peňazí, no na to aby pre nás veľké peniaze pracovali musíme neadekvátne riskovať. Termínované vklady so záporným reálnym výnosom k inflácii nás nútia sporiť inde. Často investovaním do dlhov rizikových domácich spoločností. Oveľa lepšie je mať veľké portfólio pracujúce nepretržite a s podstatne lepším pomerom podstúpeného rizika k výnosu. Veľké veci sa však budujú postupne. Všetko čo k tomu potrebujeme je investovať malé úspory pravidelne a nákladovo efektívne.

 

Investovanie oslobodzuje

Pravidelným investovaním malých úspor sa vyhneme potrebe taktizovania. Teda situácie, pri ktorej veľké no nepracujúce úspory tlačia ich majiteľov k neustálemu prehodnocovaniu ich „alokačnej“ stratégie. A zatiaľ čo takéto konanie tlačí investorov k prijímaniu väčšieho rizika, dlhodobý investor naopak svojou pravidelnosťou a časom riziko znižuje. Iba dlhodobým investovaním tak môžeme získať:

Robustné portfólio

Pravidelným dokupovaním aktív ich nákupnú cenu priemerujeme a robíme tak svoje investície robustnejšími voči budúcim šokom. Priemerovaním tak významne prispievame k znižovaniu trhového rizika na portfólio v budúcnosti.

Pracujúce peniaze

Pravidelným investovaním aktivujeme na trhu už i malé úspory. Tie nám vďaka efektu zloženého úročenia a priemerovania môžu zarábať podstatne viac pri nižšom riziku ako pri jednorázových investíciách.

Jednoduché investovanie

Pravidelným investovaním portfólio priemerujeme, robíme ho tak robustným. Vďaka priemerovaniu tak dlhodobý investor nepotrebuje taktizovať. Stačí ak bude pravidelne investovať do jednoduchej skladby portfólia.


Prečo investovať dlhodobo

Finančný trh je charaktersitický neurčitosťou, kde minulé výsledky nie sú garanciou tých budúcich. Odpoveďou na túto neurčitosť je dlhodobé investovanie využívajúce efekt priemerovania a zloženého úroku vo svoj prospech. 


Prečo investovať efektívne

Podmienkou dlhodobého investičného portfólia nie je iba správna skladba aktív portfólia ale predovšetkým jeho nákladová efektivita. Vysoké náklady správy portfólia dokážu zničiť aj to najlepšie portfólio. 

Podmienkou je efektivita

Dlhodobé investovanie musí byť jednoduché. Jednoduchá skladba portfólia, jasná frekvencia ich dokupovania a jednoduchá obsluha. To všetko dnes už dokážeme a v nasledujúcich krokoch si to i ukážeme. Podstatnejšia pri dlhodobom investovaní je však nákladová efektívnosť.   

Nechajte rásť svoj výnos, nie poplatky

Percentuálne náklady za profesionálnu správu vedú k rastu nákladov exponenciálne, zatiaľ čo fixné transakčné náklady pri samostatnej správe (na investičnom účte od TRIM Broker) lineárne. Pri samostatnom investovaní tak podporujete exponenciálny rast svojho potenciálneho výnosu, nie nákladov.


Je samostatné investovanie pre vás výhodné?

Patríte do skupiny, ktorej bod obratu (voči najlacnejšej konkurencii) je menší ako 4 roky? Od toho roku investičného horizontu vaša efektivita pri samostatnom investovaní rastie exponenciálne.

Ak k tomu nie sú počítač a technológie vašim nepriateľom, máte radi slobodu v investovaní a financie pod vlastnou kontrolou, pokračujte ďalej a ukážeme ako na to.


Ako na vlastné
investičné portfólio

4. kroky k vlastnému portfóliu