Skip to main content

ZAISŤOVANIE AGROKOMODÍT

 

Pestovateľom agrokomodít ponúkame nízkonákladové služby pre účely efektívneho a samostatného zaisťovania cien agrokomodít na finančnom trhu. Zabezpečujeme priamy prístup zaisťovateľa k burzovým nástrojom futures ako aj opcií na tieto futures tak z burzy EURONEXT (MATIF),USA (CBOT, ECBOT) a ostatných 100 svetových trhov. Okrem infraštruktúry (burzového účtu a obchodného softwéru) poskytujeme zaisťovateľom pomoc v oblasti vzdelávania, stratégie i všetkých náležitostí.

Zaisťovanie pomocou futures

Návody, postupy a opdorúčania ako zaisťovať agrokomodity pomocou futures

Zaisťovanie pomocou opčných stratégií

Opčná stratégia pre zaisťovanie cien agrokomodít

Sprievodca a odporúčania pre zaisťovateľov

Návody, postupy, odporúčania pre zaisťovateľov bezplatne a bez viazanosti

ZÁUJEM O DETAILY K ZAISŤOVANIU
Ak máte záujem o bližšie informácie a pomoc so zaisťovaním cien agrokomodít, neváhajte nám poskytnúť vašu emailovú adresu.
Odoslaním tejto registrácie vyjadrujete zároveň svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (Emailová adresa) pre spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. v crm systéme spoločnosti ActiveCampaign Inc. Váš email týmto zaradíme do zoznamu záujemcov o zaisťovacie služby . Súhlas môžete kedykoľvek odvolať z obdržanej emailovej pošty alebo žiadosťou na info@trimbroker.cz.
Marketing by

Zaisťovanie cien poľnohospodárskej produkcie možno realizovať prostredníctvom finančného trhu dvoma spôsobmi. Zaistením prostredníctvom predaja futures kontraktu, alebo pomocou opčnej zaistnej stratégie.

Kapitálové požiadavky

Odporúčané minimálne kapitálové požiadavky zaistenia podľa typu zaistenia na každých 50 ton

    FUTURES OPČNÁ STRATÉGIA
Pšenica 50 ton 2 500 € < 1 000 €
Kukurica 50 ton 2 500 € < 1 000 €
Repka 50 ton 5 000 € < 2 000 €