Skip to main content

Ako budovať majetok

Naša budúca finančná nezávislosť je vecou prístupu a času. Jednou z ciest ako ju dosiahnuť je pravidelné investovanie svojich úspor na finančnom trhu. Podstúpením tohto rizika prijímame totiž i jeho potenciál.

Nie je však jedno spôsob, akým tak robíme. Tradičné investičné produkty s vysokými vstupnými i priebežnými nákladmi, môžu naše plány významne narušiť.

Tie nás totiž viažu k pravidelným vkladom/úsporám, limitujú v nakladaní s nimi a penalizujú poplatkami pri vstupe, výstupe a ročne spoplatňujú za správu nášho portfólia.

 

To všetko prinajmenšom významne uberá z nášho budúceho majetku. Alternatíva pri tom už existuje. Stačí, ak si vlastné portfólio a úspory budeme tvoriť na svojom investičnom účte samostatne.

Efektívnejšie, bez viazanosti a transparentne.Jedným slovom, nezávisle.

Ak tomu venujeme náležitú pozornosť, investovaniu a tvorbe vlastného investičného portfólia dokážeme porozumieť. A čomu rozumieme, to prestáva byť zložité.

Neviete ako na to? Nasledujte nás.

1. Kľúčom je dlhodobé investovanie, sporenie a pravidelnosť

Investovanie nie je veda, je to iba pravidelná tvorba i malých úspor a ich reinvestovania do základného portfólia. To je pri tom často veľmi jednoduché.

Na investovanie nepotrebujeme závratný kapitál. Naopak, ten sa predsa tvorí investovaním. Pre začiatok nám stačí prvých 1.000 EUR a každý rok navŕšime svoje portfólio o ďalšie úspory.

Týmto spôsobom nadobúdame cenné papiere v portfóliu priebežne počas celej doby investovania. Tá môže trvať dekádu, dve i viac.

Počas celej tej doby tak neustále svoju nákupnú cenu portfólia priemerujeme. Naše úspory tak pracujú na finančnom trhu, využívajúc jeho rastový potenciál k zhodnocovaniu majetku i efekt zloženého úročenia.

Pochopiteľne, tam kde je potenciál je i riziko. Avšak ten, kto tak robí nákladovo efektívne, sa sotva bude sťažovať.

2. Skladba jednoduchého portfólia

Dlhodobý investor má oproti tým krátkodobým silného spojenca  – ČAS. Vďaka nemu nemusí pri investovaní taktizovať. Nemusí prispôsobovať portfólio trendom a porážať výkonnosť trhu.

Expresnejšie povedané by tak vôbec robiť nemal. Namiesto toho nechá trh a čas robiť svoju prácu cez širokú diverzifikáciu svojho portfólia.

Tú možno dosiahnuť vďaka ETF fondom (z angl. „Exchange Traded Funds“). Tie predstavujú podiely fondov obchodované na burze.

To znamená, že spájajú výhody podielových fondov (malý objem vstupnej investície) s výhodami produktov obchodovaných na burze (flexibilné a rýchle ocenenie podielu).

Inšpirujte sa skladbou nášho dlhodobého portfólia a naučíte sa, ako si vytvoriť portfólio svoje vlastné jednoducho a rýchlo. DLHODOBÉ INVESTIČNÉ PORTFÓLIO

3. Vytvorte si svoj investičný účet

Investičný účet je miesto, na ktoré si môžeme vkladať naše úspory a nakupovať skladbu svojho portfólia (ETF alebo akcie). Za jeho zriadenie i vedenie nič neplatíme za predpokladu, že na účte budete držať hotovosť alebo majetok v portfóliu presahujúcom 1.000 USD. V opačnom prípade platíte 1 USD mesačne.

Platíme tak iba za to, čo reálne nakúpime. Konkrétne 0,01 USD za nákup jedného amerického ETF fondu či akcie, minimálne však 5 USD za obchod, prípadne 0,12% z objemu ETF fondu z Európy, minimálne však 6 EUR.

Takýto investičný účet je bránou k finančnej nezávislosti, pri ktorom neprichádzame o majetok a rizikový potenciál z neho vyplývajúci, ktorý inak končí v peňaženke sprostredkovateľov či správcov tradičných investičných produktov.

A práve tento rozdiel je jedným z tých, ktoré v dlhodobom horizonte rozhodujú o výške nášho budúceho majetku.

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Investičné portfólio

Pozrite sa na skladbu nášho investičného portfólia. Poskladali sme ho z globálnych ETF vrátane dlhopisovej zložky.

VIAC

Investičný účet

Oboznámte sa s výhodami investičného účtu cez TRIM Broker. Ponúkame efektívnu cestu pre vaše investičné portfólio.

VIAC