Skip to main content

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

Dlhopisy a ich investičná rola

Dlhopisy majú tendenciu zvádzať svojou všeobecnou jednoduchosťou k omylom. Nie je totiž dlhopis ako dlhopis. A každý z nich sa pri tom hodí pre iný účel. Zámer. Nie je jedno, či hľadáme dlhopisy za účelom ochrany istiny, tvorby fixného príjmu alebo za účelom diverzifikácie k akciám.

Avšak skutočné terno začína kombináciou týchto zámerov. A zatiaľ čo nájsť vhodné dlhopisy pre zámer tvorby fixného príjmu a diverzifikácie k akciám tak zložitou úlohou nie je, úplne ináč to vyzerá ak do hry vstúpi zámer ochrany istiny.

Táto infografika situáciu vystihuje azda najlepšie. Investovať do dlhopisov, spĺňajúcich kvalitatívne kritériá napĺňajúce zámer tvorby fixného príjmu s diverzifikáciou či ochranou istiny s akceptáciou určitej miery rizika možné je. Diverzifikovať dlhopismi akciovú zložku portfólia a súčasne vyberať pre tento účel dlhopisy s najnižšou mierou trhového rizika je však v súčasných reáliách utópiou.

Pochopenie leží v týchto dvoch infografikách z našej dielne, kde pre diverzifikáciu sa žiada investičný aj keď nie nevyhnutne najvyšší stupeň kreditného ratingu emitenta v kombinácii s čo možno najdlhšou duráciou.

Naopak pre účely zámeru ochrany istiny s čo najnižšou mierou rizika sa žiadajú dlhopisy s najvyšším investičným stupňom kreditného ratingu a, opak od diverzifikačného zámeru, najkratšou duráciou.

Pochopením správania sa dlhopisov dokážete upraviť svoj zámer i výber správnych dlhopisov k jeho naplneniu. A môžete tak urobiť už dnes zapojením sa do interaktívneho vzdelávania pomocou Sprievodcu investovaním do dlhopisov od TRIM Broker.

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu odporúčania pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce DAX (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom