Skip to main content

Dlhopisy a rast sadzieb? Nepanikárte

Obávate sa poklesu ceny dlhopisov v čase rastu sadzieb? Možno sa vôbec nemusíte. Záleží od vášho investičného horizontu. Každý, kto o dlhopisoch niečo vie, dokáže zopakovať elementárnu axiómu „keď úrokové sadzby rastú, cena dlhopisov klesá“.  

Je to to prvé čo sa o cenných papieroch s fixným výnosom naučíme. A tak hneď ako nastane obdobie navršovania úrokovej sadzby, prvé čo nás napadne je negatívny efekt na naše dlhopisy v portfóliu. To druhé, ako rýchlo sa ich možno z portfólia zbaviť.

Ukážeme vám, že takáto unáhlená reakcia je chybná. Paradoxne, z rastu sadzieb môže mnoho dlhopisových investorov profitovať. Kľúčom je dĺžka nášho investičného horizontu.

Dlhý vs. Krátky investičný horizont 

Pre dlhopisových investorov s krátkym investičným horizontom je navršovanie úrokových sadzieb absolútne kritickým momentom, na ktorý musia myslieť. S rastom úrokovej sadzby klesá cena dlhopisov (durácia) a pokiaľ tie nebudeme držať dostatočne dlho, najskôr na ich držbe prerobíme. 

Platí, čím vyššia durácia (dovodená od maturity/splatnosti) dlhopisu, tým vyššie straty jeho ceny z rastu sadzieb. Z tohto dôvodu pre krátkodobých investorov nie je nadobúdanie dlhopisov s dlhšou splatnosťou (a tým duráciou) vhodným riešením. 

Avšak pre tých z nás, ktorí investujú stredodobo či dlhodobo, rast sadzieb nám nemusí spôsobiť problémy. Väzmime si strednodobý dlhopisový fond (ETF), s priemernou citlivosť na zmenu úrokovej sadzby 6 rokov (durácia). Ak by zajtra vzrástla úroková sadzba o 1%, cena tohto fondu by mala typicky klesnúť o približne 6% (6 rokov durácia). To samozrejme neprispieva k nášmu investičnému komfortu. 

Potiaľto axióma "úrok hore, cena dlhopisu dole" platí. Avšak čo sa stane s naším strednodobým dlhopisovým fondom v dňoch nasledujúcich?  Príjem tohto fondu od tohto dňa začne rásť. Dôvodom je tak rebalansácia fondu, pri ktorej prijímaný úrok z dlhopisov reinvestuje do nákupu nových dlhopisov, tento krát však s úročením vyšším o 1%. 

Rovnako dlhopisy v tomto fonde priebežne maturujú a sú nahrádzané novými, opäť s vyšším úročením. Plynutím času podiel týchto nových dlhopisov vo fonde neustále rastie, čím rastie i jeho príjem. A práve tento rastúci príjem fondu začne plynutím času umorovať straty, ktoré fond utŕžil na poklese svojej ceny z rastu úrokovej sadzby.  

Dopad rastu sadzieb na dlhopisové portfólio

Ak by preto zostali ostatné faktory nezmenené, fond týmto spôsobom svoje straty z rastu sadzieb zahľadí do 6 rokov (durácie). 6% strata fondu zo dňa navršovania sadzieb by v nasledujúcich 6 rokoch mohla byť plne pokrytá. Ak teda tento fond budeme od navršovania sadzieb držať aspoň 6 rokov, efekt rastu sadzieb na jeho cenu nás nemusí vyrušovať, naopak rast sadzieb môže mať na dlhodobú výkonnosť nášho fondu skôr pozitívny než negatívny efekt.  

Záverom, dopad úrokových sadzieb na naše dlhopisové portfólio je v skutočnosti funkciou nášho investičného horizontu. Ak preto hodláme do dlhopisov investovať krátkodobo, rast sadzieb je pre nás nebezpečným stavom, pre ktorý je vhodné voliť kratšie maturity (durácie). 

Pokiaľ však investujeme dlhodobo, môžeme sa zamerať na strednodobé durácie/maturity a rast sadzieb nás nemusí vyrušovať. Skôr naopak. Nezabúdajme, že čím kratšia maturita dlhopisu, tým nižší príjem (kupón, úrok) z neho dostaneme. To je cena za nižšiu expozíciu portfólia voči rastu úrokových sadzieb. 

Rast sadzieb? Nepanikárte.  

Ak máme dlhodobý investičný horizont, nadobúdanie dlhopisových fondov v čase navršovanie sadzieb nemusí byť zlým rozhodnutím. Totiž rast sadzieb môže mať pre dlhodobých investorov na dlhopisovom trhu dopad pozitívny.  

Preto nabudúce, keď budete počuť o raste úrokových sadzieb, nepanikárte. Zamyslite sa nad svojim investičným horizontom a pokojne dopite svoju kávu. Podobne ako sme to spravili my so skladbou nášho dlhodobého investičého portfólia. Jeho skladba je verejná a bezplatná. 

Zdroj: článok vznikol úpravou publikácie od autora Matt Tucker, zverejneného na seekingalpha.com/article/4116795-bond-investors-cheer-rising-interest-rates.

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.