Skip to main content

ETF nie je investičné perpetuum

Nie je nič jednoduchšie ako nasledovať trend. Nevedomé konanie neobozretných sa však nikdy bez následkov nezaobíde. A platí to tak pre podielové fondy ako aj ETF. A ten trend je momentálne v prospech fondov ETF. Iba v roku 2017 prekonal prílev nového investičného kapitálu v USA do ETF americké podielové fondy o viac než $300 mld.

Iste znepokojujúci trend pre správcov aktívne spravovaných podielových fondov. Napriek tomu je tento nástroj v našich končinách stále pomerne neznámym.

Naskakovať tak do tohto vlaku bez poznania nielen výhod ale i skrytých rizík nikomu neodporúčam. Nemýľte sa, som o opodstatnenosti investovania do ETF presvedčený. Avšak poznám aj negatívnu stranu. Pokúsim sa preto sériou článkov nášho vlákna „investičné témy“ túto problematiku podať komplexnejšou a kritickejšou optikou. Začnime však tým, čo to to ETF vlastne je.

ETF v jednoduchom podaní

Predstavte si akciovú spoločnosť „DAX FOND“ ktorej jedinou činnosťou je nadobúdanie burzovo obchodovaných aktív. Napríklad akcií indexu DAX s identickou váhou. A tých je viac ako 30. Cena akcií spoločnosti „DAX FOND“ by tak mala kopírovať cenový vývoj indexu DAX (porovnávací index – benchmark) očistenej od nákladov fondu.

Nákupom jedinej akcie fondu získam expozíciu voči 30. A to je základná podstata ETF.

 

Prednáška v Košiciach 14.5.2018

Ako na investičné portfólio. Ukážky, rady a tipy ako postaviť vlastné investičné portfólio. Efektívne a nezávisle.

Registruj účasť

 

ETF ako cenný papier

Potiaľto je koncept relatívne jednoducho pochopiteľný, no procesy za jeho zriadením a správou sú predsa len komplexnejšími. Na to, aby takýto ETF fond bol burzou prijatý pre účely verejného obchodovania musí jeho zakladateľ (správca) splniť viacero technických a regulačných požiadaviek.

ETF je totiž prevoditeľným cenným papierom, na ktorý sa vzťahujú regulačné podmienky upravujúceho jeho zriadenie, distribúcii i správu. Fondy ETF kompatibilné s EÚ reguilačným rámcom sa hrdia označením „UCITS“.  Nájdeme medzi nimi stovky populárnych ETF z celého sveta.

Pochopiteľne však nie každý ETF fond sa sústreďuje na európsku klientelu. Jeho záujem o kompatibilitu s UCITS pravidlami tak môže absentovať.

To však investorovi v jeho nadobúdaní nebráni. Je to jeho slobodná vôľa i zodpovednosť. Koniec koncov rozdiely medzi americkou a európskou reguláciou tohto segmentu tkvejú predovšetkým v informačných povinnostiach.

Z tohto hľadiska patrí priestor Európskej únie (vďaka MiFID I. a II.) k jedným z najkomplexnejších na svete. Už si len tie informácie začať aj čítať. Však že.

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

Tvorba a redemácia ETF

Tvorcom takéhoto ETF je zväčša grantový trust. Medzi najväčších patria BlackRock (iShares), Deutsche Bank (DB x-trackers), Credit Agricole a Societe Generale (Amundi, Lyxor), Vanguard Group (Vanguard), State Street Global Advisors (SPDR) a ďalší.

Aktíva ich fondov nakupuje a predáva zmluvný partner. Zväčša banka, ktorej sa v tejto súvislosti hovorí autorizovaný participant (AP). 

Jeho úlohou nie je nič iné ako nadobúdať a predávať pre fond aktíva do portfólia. Ak investori zvýšia záujem o akcie fondu a cena jeho akcií vzrastie, participanti začnú tie predávať a za utŕženú hotovosť nakupovať aktíva fondu (proces tvorby ETF).

Ak naopak investori začnú akcie fondu vypredávať, participant tie začne nakupovať a predávať a predávať aktíva fondu (redemácia).

Týmito operáciami sa participant snaží udržiavať skutočnú hodnotu fondu jeho aktív (férová cena fondu – NAV) korešpondujúcu k cene akcií tohto ETF (trhová cena fondu). Odborne tomu hovoríme arbitrážne operácie. Rozdiely z nich plynúce sú ziskom/stratou participanta.

Flexibilita ETF

Tento model tak má v sebe zabudované autonómne prvky motivácie participanta vykonávať svoju činnosť čo najefektívnejšie a tým držať skutočnú cenu fondu vždy „férovo“ k tej trhovej. Zatiaľ čo ETF fondy tieto operácie vykonávajú na okamžitej báze, podielové fondy ich realizujú najčastejšie na báze dennej.

Prichádzame tam k jednej z ďalších propagovaných výhod ETF voči podielovým fondom – flexibilite. ETF môžete nadobudnúť či predať prakticky hneď, no pri odpredaji podielových fondoch tento proces prebieha deň či dva.

Avšak „flexibilitu“ ETF nepovažujeme za kľúčovú výhodu pri investovaní. Investovanie je totiž o dlhodobej držbe, nie o rýchlych obchodoch. Za kľúčové výhody ETF považujeme čosi iné. Avšak je to práve systém tvorby a redemácie ETF, ktorý môže za určitých okolností viesť k neželaným situáciám. K prelomeniu ETF.

No a keďže podstata ETF je nám už jasnejšia, náš ďalší článok z vlákna „investičné témy“ na tému rizika a skrytého potenciálu ETF nemusí zostať nepochopenou. Čo myslíte?

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.