Skip to main content

Špekulovať či Investovať?

Nie je to jedno. Oba prístupy participácie na finančnom trhu sú zásadne odlišné. Zatiaľ čo špekulant cieli po rýchlych ziskoch pomocou derivátov na páku (pôžičkou), investor sa nikam neponáhľa. Svoje ciele dosahuje postupne z vlastného kapitálu či úspor za pomoci cenných papierov (Akcie, ETF, dlhopisy).

 

Trh a riziko

Riziko podstupujú obaja, no riziká zo špekulácií násobne prevyšujú tie investičné. A aj keď to znie jednoducho, nie každý dokáže svoj cieľ určiť správne.

Obzvlášť zraniteľnou skupinou sú začiatočníci na finančnom trhu, masírovaní popudlivými ponukami brokerských spoločností  a ich poradcov na telefóne. Jeden tak ľahko podľahne klamlivému dojmu tvorby peňazí cez pôžičky (páky na derivátoch). Je to však zásadný omyl.

 

Špekulant

Špekulácia je cesta učenia, strát a opätovného poznávania. Tí, ktorí sa na túto cestu vydajú za pomoci horúcich tipov od svojho brokera, alebo jeho makléra, dobre nekončia. Ani to však nie je pravý dôvod ich neúspechu. Dôvodom je nesprávny výber cieľa a cesty, ktorú si väčšina začínajúcich účastníkov na finančnom trhu zvolí.

Ak je takým tvorba budúceho majetku pomocou svojich úspor a finančného trhu, krátkodobými špekuláciami postavenými na dlhu (páka cez pôžičku) ju sotva dosiahneme. Štatisticky sa to podarí sotva jednému z dvadsiatich. Dôvodom je čas. Aj keď sa očakávania špekulanta zväčša naplnia, je už neskoro.

Čas totiž stojí špekulanta nemálo peňazí z držania svojich derivátov. Nehovoriac o strate z pre-pákovaného (cez pôžičku) objemu takýchto pozícií pri tých, ktorí sa za špekulantov nesprávne definujú.

 

Investor

Naopak, ČAS je zdrojom príjmov pre inú skupinu účastníkov finančného trhu. Investorov. Investor s dlhodobým investičným horizontom cieli na budúcu hodnotu majetku svojho portfólia. Strednodobé výkyvy ho nevyrušujú.

Má totiž čas. Ten nemusí venovať bádaniu po trhových nerovnováhach, na ktorých by zarobil špekuláciami. Venuje ho tvorbe úspor a ich investovaniu do vlastného portfólia.

 

Portfólio

Budovať svoje vlastné dlhodobé investičné portfólio pri tom nie je veda. Na tento účel stačí často jednoduché portfólio zložené z dvoch či troch fondov ETF. Nepotrebujeme k tomu žiaden závratný kapitál. Naopak. Takéto portfólio najlepšie tvoriť od prvých 600 eur a pokiaľ možno ho pravidelne navyšovať o svoje ročné úspory.

Odkladať investovanie do doby, kedy akciový trh klesne nie je správne. Rozhoduje čas, nie cena ktorú pravidelným investovaním dlhodobo priemerujeme. Platí, že prvých 500 € investovaných dnes má vyššiu budúcu hodnotu ako 1 000 €  investovaných neskôr.

Pri dlhodobom investovaní pravidelne sporíme a investujeme, čím nákupnú cenu svojho portfólia dlhodobo priemerujeme. Z dlhodobého hľadiska preto nie je dôležité, či prepad akciových trhov nastane dnes alebo zajtra, ale to ako rýchlo do nich vložíme prvú časť z úspor.

Či už sa jedná o portfólio pre deti alebo ako prilepšenie si k dôchodku, dokáže to každý, kto má možnosť tvoriť zo mzdy úspory podľa vlastného uváženia a je ochotný s nimi riskovať na finančnom trhu.

Jedno také sme zostavili pre seba. Dlhodobé globálne portfólio, zacielené na rast hodnoty majetku bez pravidelného výnosu. Jeho skladbu neskrývame a ani nespoplatňujeme. Je voľne k dispozícii.

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.