Skip to main content

DIVERZIFIKÁCIA PORTFÓLIA

Odporúčania ako diverzifikovať dlhodobé investičné portfólio

Dlhodobý investor má oproti tým krátkodobým silného spojenca  – ČAS. Vďaka nemu nemusí pri investovaní taktizovať. Nemusí prispôsobovať portfólio trendom a porážať výkonnosť trhu. Expresnejšie povedané by tak vôbec robiť nemal. Namiesto toho nechá trh a čas robiť svoju prácu cez širokú diverzifikáciu svojho portfólia.

GEOGRAFICKÁ DIVERZIFIKÁCIA

Lídrami akciových trhov sú predovšetkým najväčšie ekonomiky sveta. Z vyspelých krajín sú to najmä USA, Európa  (Európska únia), Japonsko. Z tých rozvíjajúcich sa Čína, India či Brazília. Široká diverzifikácia znamená obsiahnuť tak rozvinuté (developed) i rozvíjajúce sa trhy (emerging). Stačí si vybrať jedno globálne ETF.

PODĽA TRH. KAPITALIZÁCIE

Podľa trhovej kapitalizácie sa akcie delia na malé (small cap), stredné (mid cap)a veľké (large cap). Každým z nich sa darí lepšie v určitých fázach ekonomického cyklu. Široká diverzifikácia znamená obsiahnuť všetky kapitalizácie. Stačí si vybrať ETF, ktorého kompozícia obsahuje akcie nielen veľkých ale i stredných a malých firiem.

SEKTOROVÁ DIVERZIFIKÁCIA

Z hľadiska odvetvia delíme akcie do dvoch základných celkov. Cyklických a defenzívnych. Zatiaľ čo prvým sa darí lepšie v období ekonomického rastu, v čase slabnúcej ekonomiky sa defenzívnemu sektoru darí tlmiť straty podstatne lepšie. Širokou diverzifikáciou máme na mysli obsiahnutie celého spektra najvýkonnejších odvetví do portfólia. Táto úloha je vďaka kapitálovo váženým skladbám ETF najmenej zložitou.

 

CEZ DLHOPISY

Dlhopisová zložka v portfóliu slúži na tlmenie strát tej akciovej počas obdobia "risk-off" - klesajúceho ekonomického rastu či recesie. Historicky najlepšie túto úlohu zvládali dlhopisy štátne (najnižšie kreditné riziko). Veľký podiel dlhopisovej zložky v portfóliu však uberá portfóliu na výkonnosti. Ak však nie ste agresívny typ investora, túto zložku nie je dobré vynechať. Dokážete to i vďaka agregátnym dlhopisovým ETF zameraným na štátne dlhy

Dopracovať sa k širokej diverzifikácii svojho dlhodobého portfólia nie je nijako zložité. Významne nám v tom pomáha existencia nástrojov Exchnage Traded Funds (ETF). Na trhu ich je viac ako 7 tisíc, pričom každý z nich sleduje odlišné zámery a ciele. Mnoho z nich ponúka expozíciu voči globálnemu akciovému trhu napĺňajúcich všetky tu uvedené diverzifikačné požiadavky. Inšpirujte sa našou skladbou investičného portfólia.