Skip to main content

PRINCÍPY INVESTOVANIA

Všetko podstatné pre dlhodobé investovanie (sporo-investovanie)

Zatiaľ čo krátkodobý investor taktizuje (špekuluje), ten dlhodobý tak robiť nemusí. Naopak, robiť by tak vôbec nemal. Všetko čo stačí je sporiť a pravidelne investovať do diverzifikovaného a nízko nákladového portfólia. Pred tým, než vám ukážeme to naše dlhodobé portfólio, vysvetlime si jeho základné princípy.

1. SPORIŤ

Vytvorte úporu z príjmu, a ak máte kladný vzťah k riziku/výnosu, vložte ju na svoj vlastný investičný účet od TRIM Broker

2. INVESTOVAŤ

Investíciou úspor v objeme od 500$/600€ do portfólia dosahujete najnižšie efektívne náklady

3. DIVERZIFIKOVAŤ

Nakupujte dobre diverzifikované akciové ETF a ak ste konzervatívny, pridávajte zložky dlhopisových ETF. Inšpirujte sa našim dlhodobým portfóliom

4. NÁKLADOVO EFEKTÍVNE

Neplaťte správcom percentá ročne za správu niečoho, čo dokážete urobiť sami a podstatne lacnejšie na svojom účte. Na každom 1% záleží.

5. DAŇOVO VÝHODNE

Držte svoje aktíva (ETF/akcie) v portfóliu dlhšie ako 1 rok (ČR fyzické osoby 3 roky) a osloboďte sa tak od dane z ich predaja (výnosu).

6. DIVIDENDY AKUMULUJTE

Ak nevyžadujete z portfólia priebežný príjem, vyberajte si ETF akumulujúce dividendy. Umocníte tým efekt zloženého úročenia.

Portfólio

Budovať svoje vlastné dlhodobé investičné portfólio nie je veda. Je to iba proces tvorby úspor a ich investovania. Na tento účel stačí pri tom jednoduché portfólio zložené z dvoch či troch fondov ETF. Inšpirujte sa našou skladbou dlhodobého portfólia i procesom, ako sme k nemu dospeli.