Skip to main content

PODMIENKY - Spotový forex

V tejto sekcii ponúkame prehľad najdôležitejších podmienok pri obchodovaní spotového forexu prostredníctvom TRIM Broker/LYNX.

Poplatky

Spred, komisia alebo minimálna komisia, úrok (swap)

Mena Tarifa Minimum Páka
AUD 0,5 bázických bodov z objemu transakcie AUD 5 33:1
CAD 0,5 bázických bodov z objemu transakcie CAD 5 40:1
CHF 0,5 bázických bodov z objemu transakcie CHF 5 33:1
CNH 0,5 bázických bodov z objemu transakcie CNH 35 6,7:1
CZK 0,5 bázických bodov z objemu transakcie CZK 100 20:1
DKK 0,5 bázických bodov z objemu transakcie DKK 50 10:1
EUR 0,5 bázických bodov z objemu transakcie EUR 5 33:1
GBP 0,5 bázických bodov z objemu transakcie GBP 5 20:1
HKD 0,5 bázických bodov z objemu transakcie HKD 40 10:1
HUF 0,5 bázických bodov z objemu transakcie HUF 1500 20:1
ILS 0,5 bázických bodov z objemu transakcie ILS 25 20:1
JPY 0,5 bázických bodov z objemu transakcie JPY 500 33:1
MXN 0,5 bázických bodov z objemu transakcie MXN 100 10:1
NOK 0,5 bázických bodov z objemu transakcie NOK 50 33:1
NZD 0,5 bázických bodov z objemu transakcie NZD 5 33:1
PLN 0,5 bázických bodov z objemu transakcie PLN 20 20:1
RUB 0,5 bázických bodov z objemu transakcie RUB 350 5:1
SEK 0,5 bázických bodov z objemu transakcie SEK 50 33:1
SGD 0,5 bázických bodov z objemu transakcie SGD 5 20:1
USD 0,5 bázických bodov z objemu transakcie USD 5 40:1
ZAR 0,5 bázických bodov z objemu transakcie ZAR 80 20:1
  • Spred - Aplikuje sa medzibankový spred bez úprav. Pri hlavných menových pároch sa medzibankový spred pohybuje od 0,1 pip.
  • Komisia (tarifa) - predstavuje 0,5 pipu z objemu transakcie. Počíta sa v prvej mene menového páru, pričom sa ďalej kovertuje do meny základného účtu.
  • Minimálna komisia - v prípade, že komisia z transakcie je nižšia ako predpis minimálnej komisie, aplikuje sa komisia vo výške minimálnej komisie.  

Kompletný cenník

Kompletný cenník môžete stiahnuť v PDF formáte: CENNÍK (PDF)

Marža a pákový efekt

Pri obchodovaní spotového forexu nám broker poskytuje automatickú pôžičku na tú časť z objemu obchodu, na ktorú nemáme dostatok vlastného kapitálu. Výšku pôžičky v takom prípade limituje maržová požiadavka.

Tá sa aplikuje vždy na menu, ktorá je z menovej dvojice predávaná a výhradne len na ten objem predanej devízy, ktorý je zapožičaný od brokera. Ak napríklad nakupujeme EUR.USD, nakupujeme EURo za USD. USD tak predávame.

Výška maržovej požiadavky pre USD devízy je 2,5%. Naopak, ak budeme EUR.USD predávať, potom nakupujeme USD za EUR. EUR predávame a tak sa maržová požiadavka bude týkať predaného objemu v EUR. Maržová požiadavka pre EUR devízy je 3%.

Absolútna hodnota maržovej požiadavky sa počíta vždy v prvej mene menového páru bez ohľadu na to či pár nakupujeme alebo predávame a následne je konvertovaná do základnej meny účtu.

 

Príklad

  • Nakupujeme EUR.USD v objeme 100.000 EUR.USD
  • Marža 2.5% z 100.000 = 2.500 EUR

 

FX pár Marža nákup (dlhá pozícia) Marža predaj (krátka pozícia)
EUR.USD 2.5 % (40:1) 3 % (33:1)
GBP.USD 2.5 % (40:1) 5 % (20:1)
USD.JPY 3 % (33:1) 2.5 % (40:1)
AUD.USD 2.5 % (40:1) 3 % (33:1)
USD.CHF 3 % (33:1) 2.5 % (40:1)
EUR.CZK 10 % (10:1) 3 % (33:1)

Pre ďalšie meny je výška maržovej požiadavky nasledovná: 2.5% pre USD, CAD. 3% pre AUD, CHF, EUR, JPY, NOK, NZD, SEK. 5% pre GBP, HUF, ILS, PLN, SGD, ZAR. 10% pre DKK, CZK, KRW, MXN. 15% pre CNH a 20% pre RUB.

Pôžička a úrok

V prípade, že na nadobudnutie požadovanej forexovej pozície nemáme dostatok vlastných prostriedkov, budú nám tie automaticky poskytnuté. Limitujúcim faktorom pre výšku pôžičky je maržová požiadavka.

Výška vlastných prostriedkov 10 000 EUR
Nakupujeme EUR.USD 100 000 EUR na kurze 1,19000
= EUR zostatok účtu + 110 000 EUR (10 000 + 100 000)
= USD zostatok účtu - 119 000 USD (100 000 * 1,19)

Touto operáciou sme nakúpili EURo a predali USD. Na našom účte sú tak vedené dva účty v mene EUR s kladným zostatkom + 110 000 EUR a USD účet so záporným zostatkom - 119 000 USD. Za každý deň držania negatívneho zostatku na účte platíme úrok. Naopak za kladný zostatok úrok dostávame (za predpokladu, že medzibanková sadzba pre danú menu je kladná a vyššia ako aplikovaná marža k úroku).

Výpočet denného úroku = (Objem negatívneho zostatku účtu * Sadzba pre danú menu) / 360 dní

Denná sadzba je určená platným cenníkom a vypočítava sa z denných medzibankových sadzieb s pripočítaním marže brokera. Pre kladné zostatky sa aplikuje sadzba pre dlhé menové pozície, pre záporné zostatky pre krátke menové pozície.

Negatívny zostatok môžeme umoriť kladným zostatkom v inej mene (automatickou devízovou konverziou) alebo negatívny zostatok ponechať a rolovať do ďalšieho dňa. Pri rolovaní negatívnych zostatkov do nasledujúceho dňa sa aplikuje príslušný úrok. Výšku aktuálnych úrokových sadzieb nájdete na tomto linku:https://www.lynxbroker.cz/urokove-sazby/ .

FIFO pravidlo

Pri obchodovaní spotového forexu platí pri realizácii príkazov alebo objednávok pravidlo „First In First Out (FIFO)“, t.j. ten obchod ktorý sme otvorili ako prvý sa prvý v poradí i uzatvára. V praxi to znamená, že ak sme na tom istom menovom páre otvorili v priebehu času niekoľko obchodných pozícií v tom istom trhovom smere, uzatvárať sa budú automaticky v poradí, v akom boli otvorené.

V prvý deň nakúpime 5.000 EUR.USD na kurze 1.19000 EUR.USD
V druhý deň nakúpime 50.000 EUR.USD na kurze 1.19002 EUR.USD
V tretí deň nakúpime 50.000 EUR.USD na kurze 1.19003 EUR.USD

Predanou pozíciu takto automaticky uzatvoríme 5.000 EUR.USD nakúpených v prvý deň a 10.000 EUR.USD z 50tis EUR.USD nakúpených v druhý deň. Zostane nám otvorená dlhá (nakúpená) pozícia v objeme 45.000 EUR.USD s otváracím kurzom 1,190002 EUR.USD.

Pravidlo FIFO sa pri tom vzťahuje tak na trhové objednávky ako aj na všetky čakajúce objednávky, ako napríklad STOP a LIMIT. Znamená to, že ak zadávame stop-loss (STOP) alebo take-profit (LIMIT), ten nie je nikdy previazaný k jednotlivej pozícii daného inštrumentu, ale vzťahuje na všetky otvorené pozície daného inštrumentu, pričom ich realizáciou sa bude uzatvárať objem pozícií v poradí, v akom boli otvorené.

Mena účtu

Mena obchodného účtu, z ktorého realizujeme obchody s menovými pármi, nám nebráni v obchodovaní iných mien (menových párov). Ak preto otvoríme dlhú obchodnú pozíciu 100.000 USD.CHF kurzom 0.98000 z účtu so základnou menou EUR, broker automaticky vytvorí dva účty, jeden v USD na ktorý pripíše +100.000 USD a druhý v CHF, na ktorý pripíše negatívny zostatok - 98.000 CHF (100 000 * 0,98). Zostatky na našom účte budú nasledujúce:

EUR účet + 10 000 EUR - poplatky z transakcie
USD účet + 100 000 USD
CHF účet - 98 000 CHF

Kladné zostatky môžeme použiť na pokrytie záporných zostatkov (devízovou konverziou). Pokrytím negatívnych zostatkov môžeme s kladnými zostatkami na účtoch disponovať ako s reálnou devízou.