Skip to main content

ETF - Exchange Traded Funds

Sprievodca investovaním do ETF fondov od TRIM Broker

ETF (z angl. „Exchange Traded Funds“) predstavujú podiely fondov obchodované na burze. To znamená, že spájajú výhody podielových fondov (malý objem vstupnej investície) s výhodami produktov obchodovaných na burze (flexibilné a rýchle ocenenie podielu). 

Registrujte e-mail pre sprievodcu ETF
Všetko o ETF (Exchange Traded Funds) od TRIM Broker bezplatne

Ako investovať do ETF

Sprievodca odpovedá na kľúčové otázky investorov o investovaní do ETF-fondov. Ich výhody, silné i slabé stránky. Ponúka odpovede tak pre laikov i investičných profesionálov.

Ako vybrať ETF

Súčasťou Sprievodcu investovaním do ETF fondov sú i naše odporúčania a postupy ako a kde hľadať kvalitné ETF fondy za použitia nami odporúčaných 6 kvalitatívnych kritérií.