Skip to main content

INVESTIČNÉ PORTFÓLIO

Ako budovať dlhodobé investičné portfólio a aké sú naše modelové portfóliá

Budovať svoje vlastné dlhodobé investičné portfólio nie je veda. Je to iba proces tvorby úspor, ich investovania a kladného prístupu k pomeru riziko/výnos. Nepotrebujete k tomu žiaden závratný kapitál. Naopak. Takéto portfólio najlepšie tvoriť od prvých 600 eur a pokiaľ možno ho pravidelne navyšovať o svoje úspory. Základné požiadavky na portfólio sú tri:

CIEĽ PORTFÓLIA

Ak náš investičný horizont presahuje dekádu či viac, cieľom môže byť rast budúcej hodnoty majetku s reinvestovaním výnosov (dividend, úrokov). Staršie ročníky však môžu požadovať z dlhodobého portfólia priebežné príjmy a tak si dividendy a úroky nechajú vyplácať. Naše dlhodobé portfólio sleduje prvý z menovaných cieľov.

JEDNODUCHOSŤ PORTFÓLIA

Jednoduché portfólio kladie nižšie nároky na jeho správu a tým efektivitu. I jednoduché portfólio možno dobre diverzifikovať. Pomáhajú nám pri tom predovšetkým nástroje Exchange Traded Funds, pasívne spravované fondy. Nákupom jediného ETF získa naše portfólio expozíciu voči stovkám i tisícom akcií z rozdielnych odvetví, kontinentov, či diverzifikáciu cez rozdielne triedy aktív.

EFEKTIVITA PORTFÓLIA

Každé 1% za správu portfólia znižuje váš budúci majetok exponenciálne. Vlastná správa pasívneho portfólia cez ETF, na investičnom účte od TRIM Broker, vám prinesie zásadne vyššiu budúcu hodnotu toho istého portfólia než cez správu zverenú profesionálom. Takéto portfólio si pri tom dokážete vytvoriť vďaka ETF sami, bez poplatkov za vklady či správu portfólia alebo investičného účtu.

MODELOVÉ PORTFÓLIÁ

Modelové, dlhodobé a globálne investičné portfólio - TRIM Broker

EUR zaistené (modelové portfólio)

  NÁZOV TIKER (ISIN) TER p.a. VÁHA
AKCIOVÁ ZLOŽKA     0.55% 60%
Svet iShares MSCI World EUR Hedged IWDE (IE00B441G979)    
DLHOPISOVÁ ZLOŽKA     0.16% 40%
EZ dlh. Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade MTD (LU1287023185)    
      0.36% 100%

EUR nezaistené (modelové portfólio)

  NÁZOV TIKER (ISIN) TER p.a. VÁHA
AKCIOVÁ ZLOŽKA     0.2% 60%
Svet iShares MSCI World IWDA (IE00B4L5Y983)    
DLHOPISOVÁ ZLOŽKA     0.16% 40%
EZ dlh. Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade MTD (LU1287023185)    
      0.18% 100%

USD nezaistené (modelové portfólio)

  NÁZOV TIKER (ISIN) TER p.a. VÁHA
AKCIOVÁ ZLOŽKA     0.4% 60%
Svet SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF IMID (IE00B3YLTY66)    
DLHOPISOVÁ ZLOŽKA     0.2% 40%
US dlh. iShares $ Treasury Bond 7-10yr CSBGU0 (IE00B3VWN518)    
      0.32% 100%

Upozornenie: Nasledovať skladbu modelových portfólií bez stotožnenia sa s východiskami, cieľmi a rizikami portfólia nikomu neodporúčame. Stiahnite si pre tento účel dokument "Dlhodobé portfólio od TRIM Broker". Z toho dôvodu tu zverejnené modelové portfóliá nemožno považovať za a) vhodné pre konkrétnu osobu; b) ktorými je možné predchádzať stratám. TER: Total Expense Ratio, TIKER: symbol pod ktorým evidujeme ETF na platforme TWS k investičnému účtu od TRIM Broker.

BEZ RIZIKA, BEZ VÝNOSU

Investovanie je predovšetkým o akceptácii rizika. Hodnota portfólia môže nielen rásť ale i klesať. Široká diverzifikácia portfólia cez dlhopisovú alebo komoditnú zložku nie je žiadnou garanciou. Je len tlmičom vplyvu neželaných javov na hodnotu portfólia. Avšak ten, kto takéto riziko kedykoľvek v minulosti podstúpil, bol odmenený významným rastom svojho majetku.

Stiahnite si dlhodobé portfólio od TRIM Broker

Skladba portfólia a postupy, ako sme s k nemu dopracovali

Alokácia, diverzifikácia portfólia

Postupy alokácie a diverzifikácie nášho portfólia

PDF dokument

Bezplatne, bez viazanosti či záväzkov.

PORTFÓLIO - TRIM BROKER
Skladba nášho dlhoodbého portfólia a postup ako sme sa k nej dopracovali.

Okrem sprievodcu vám budeme najbližšie dva týždne posielať doplňujúce informácie k tvorbe investičného portfólia na e-mail. Súhlas môžete kedykoľvek z doručenej pošty odvolať.

Máte záujem o marketingové informácie? (dobrovoľné)

Získajte prehľad o ponukách a službách spoločnosti, vrátane informácií o nových produktoch, školeniach či vzdelávacích materiáloch o finančnom trhu tak od spoločnosti TRIM Broker. Táto ponuka je dobrovoľná.


Stlačením tlačidla „Registrovať“ poskytujete spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 293 61 443) a TRIM Kapitál, s.r.o. (IČO: 46 010 157, Jarošova 1, Bratislava, SR) súhlas na spracúvanie vašich údajov pre vybraný účel. Aby sme Vašim požiadavkám dokázali vyhovieť, takto získané údaje zoraďujeme a vyhodnocujeme za použitia automatizovaných prostriedkov od spoločnosti ActiveCampaign, LLC (so sídlom v USA). Váš poskytnutý Súhlas ku každému z vybraných účelov (služieb) môžete kedykoľvek odvolať, jeho prípadné neskoršie odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť uloženia Vašich osobných údajov pre tento účel pred jeho odvolaním.
Marketing by